Arrow right הקודם
מדיטציות
מאמרים 13 מתוך 13
כשנתבונן על כל מעשה שגוי או טעות שעשינו מתוך ראייה כוללת של חיינו, נפסיק לנפח את זה מעבר לכל מידה. בעזרת סליחה, ולא מתוך אשמה, נחליט בנחישות לא לחזור על כך.
Meditation dispelling guilt

הסבר

סליחה פירושה לא להרגיש כעס במצב של עלבון, כשל או טעות, ולא לנטור טינה. זה המצב החיובי של התודעה שעלינו לפתח בתגובה לא רק לדברים הפוגעניים שאחרים עשו ושגיאות שביצעו, אלא גם בתגובה לפעולות השליליות ולטעויות שלנו עצמינו. כדי לעשות זאת עלינו לערוך הבחנה בין עצמינו כאדם לבין פעולה מסוימת או טעות שביצענו. כשאנו חושבים על עצמינו, עלינו לחשוב במונחים של חיינו בכללותם- ואם נקבל את תורות הלימוד הבודהיסטיות על לידות חוזרות, אז גם על חיינו בעבר ובעתיד. כְּשֶׁנִּפְתָּח את התודעות שלנו לתפוס את עצמנו בהקשר הרחב יותר הזה, נראה שכל פעולה שלילית או טעות שעשינו הייתה רק מקרה אחד. עשינו כל כך הרבה דברים אחרים בחיינו, ואלא אם כן אנחנו בודהות, נעשה טעויות באופן בלתי נמנע. אם נזהה את עצמינו רק עם טעות או מעשה שגוי שביצענו ונאחז בזה כזהות האמיתית שלנו, התוצאה תהיה שנחוש רגשות אשם. ככל שנאחז בכך זמן רב יותר, כך נחוש  אַשְׁמָה למשך עוד ועוד זמן ונרגיש יותר גרוע. 

לסלוח לעצמנו אין פירושו של דבר לשכוח את מה שעשינו, כאילו שזה לא חשוב. ניקח אחריות על הנזק שעשינו, או הטעויות שביצענו. אך לא נאחז בהם עם אשמה ולא נתכעס על עצמינו. נכיר במעשינו השגויים ובטעויות שלנו, נשתחרר מלזהות את עצמנו רק איתם- תוך מחשבה על עצמנו כ"אדם רע" או "אידיוטית"- וניישם את ארבעת כוחות הנגד:

 • נחוש חרטה
 • נחליט לעשות כמיטב יכולתנו שלא לחזור על הפעולה המזיקה או הטעות
 • נחזור וניתן תוקף לכיוון החיובי שאנו מנסים או מנסות לקחת בחיינו
 • נתקן את הטעות שלנו, אם ניתן, תוך שנכפר על הנזק שעשינו באמצעות התנצלות, אם מתאפשר, ונאזן מחדש עם כמה פעולות מיטיבות. 

מדיטציה

 • נירגע באמצעות התמקדות בנשימה.
 • ניזכר מחדש במשהו מזיק שעשינו- אולי פגענו במישהו או מישהי במעשינו או מילותינו- ואיך אחר כך המשכנו לחשוב על מה שעשינו או אמרנו ועלו בנו רגשות אשם על כך וכעסנו על עצמנו.
 • נרחיב את הטווח ונחשוב על עצמנו במונחים של חיינו בכללותם ונכיר בכך שזה היה רק מקרה אחד, ואפילו אם הוא חזר על עצמו, עדיין היו ויהיו דברים אחרים שקורים בחיים שלנו.
 • נכיר בכך שלזהות את עצמינו עם המעשה הזה בלבד ולהתקבע עליו, רק גורם לנו להרגיש אַשְׁמָה ולחוש רע עם עצמינו. זה מגביל אותנו לחשוב על עצמנו במונחים של טווח התייחסות מצומצם.
 • נשחרר את ההזדהות הזאת, על ידי שנראה שהיא לא תואמת למהות הכוללת שלנו. 
 • ואז נביט שוב פעם על עצמנו במונחים של חיינו בכללותם ונשמח בכל הדברים החיוביים והבונים שעשינו.
 • נכיר בכך שמה שעשינו היה הרסני ופוגע. טרם הפכנו לישות שהשתחררה מסבל ולפעמים אנחנו עושים דברים פוגעים. 
 • למרות העובדה שמה שעשינו לא ניתן לשינוי, נתחרט על כך שעשינו זאת. זה אומר שהיינו רוצים שלא לעשות את המעשה הזה. 
 • נחליט לעשות כמיטב יכולתנו שלא לחזור על המעשה המזיק. ננסה לשים לב לאופן ההתנהלות והדיבור שלנו, ולתרגל ריסון כשעולה בנו הדחף לעשות או לומר משהו מזיק.
 • נחזור וניתן תוקף לכיוון החיובי שלקחנו בחיינו- עם עבודה עצמית להתגבר על החסרונות והתחומים הבעייתיים שלנו ולהכיר במלוא הפוטנציאל שלנו.
 • נתנצל, לפחות בתודעה שלנו, בפני אדם או אנשים בהם פגענו ונדמיין עשייה של משהו חיובי בשבילם כדי לאזן מחדש את מה שעשינו. נחליט שאם נפגוש את בן או בת האדם הללו שוב, אכן נבצע את מה שדמיינו שנעשה.

נחזור על הצעדים בנוגע לטעות שעשינו:

 • ניזכר מחדש באיזושהי טעות  שעשינו- אולי מחקנו בטעות איזשהו קובץ חשוב על המחשב שלנו, ואיך שכעסנו על עצמנו והתרגזנו, ואולי שחררנו קללה וקראנו לעצמנו אידיוט או אידיוטית.
 • נרחיב את הטווח ונחשוב על עצמנו במונחים של החיים בכללותם ונכיר בכך שזה היה רק מקרה אחד, ואפילו אם הוא חזר על עצמו, עדיין היו ויהיו דברים אחרים שקורים בחיים שלנו. בדרך כלל אנו פועלים נכון.
 • נכיר בכך שלזהוֹת את עצמינו עם המעשה הזה בלבד ולהתקבע עליו רק גורם לנו להרגיש אשמה ולחוש רע עם עצמינו. זה מגביל אותנו לחשוב על עצמנו במונחים של טווח התייחסות מצומצם.
 • נשחרר את ההזדהות הזאת, על ידי שנראה שהיא לא תואמת למהות הכוללת שלנו. 
 • ואז נביט שוב פעם על עצמנו במונחים של חיינו בכללותם ונשמח בכל הדברים שעשינו בצורה נכונה וטובה.
 • נכיר בכך שמה שעשינו היה שגוי, ושלפעמים אנחנו אכן עושים טעויות – אין בכך שום דבר מיוחד. 
 • למרות העובדה שמה שעשינו לא ניתן לשינוי, נתחרט על שעשינו זאת. המשמעות של זה היא שהיינו רוצים שלא לעשות את המעשה הזה. 
 • נחליט לנסות לעשות כמיטב יכולתנו שלא לחזור שוב על הטעות. ננסה להישאר בתשומת לב ובדריכות בזמן עבודה על המחשב, כך שתמיד ננהג בזהירות. 
 • נחזור ונאשר את הכיוון החיובי שניקח בחיינו- עם עבודה עצמית שלנו להתגבר על החסרונות שלנו והשגיאות כמו לא להיות בתשומת לב למעשינו ולהכיר במלוא הפוטנציאל שלנו.
 • עם מצב תודעה רגוע, נחליט שננסה לזכור מה היה בקובץ ולהקליד זאת מחדש. ואז לבצע זאת בפועל.

סיכום

לסלוח לעצמנו על נזק שעשינו או טעויות שביצענו פירושו לא להתכעס על עצמנו או להרגיש שאנחנו אדם רע ולחוש אשמה או לקלל את עצמנו על היותנו אידיוטים. נפסיק להזדהות באופן מוגבל אך ורק עם המעשים השגויים או הטעויות שאנחנו עושים, באמצעות היכולת לראות שזה לא תואם את חיינו בכללותם. ניקח אחריות על מעשינו ונתמודד איתם. נכיר בכך שמה שעשינו היה שגוי, נחוש חרטה, תוך הבטחה לנסות לעשות כמיטב יכולתנו שלא לחזור על כך, ותיקוף של הכיוון החיובי שבו ננסה ללכת בחיים ו-או שנתנצל ונעשה משהו נחמד כדי לכפר על הנזק שגרמנו, או שנתקן את הטעות.

Top