ข้อแนะนำการมีความสุขในแนวทางพุทธ 8 ประการ

How to 8 tips for happiness?sha=2419aed6778a7d5b

ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่เราจะเป็นบุคคลที่มีความสุขได้อย่างไร เราจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นได้อย่างไร ต่อไปนี้คือข้อแนะนำถึงความสุขในแนวทาง พุทธศาสนา

  1. จงหาเวลาเงียบๆให้กับตนเองในแต่ละวัน โดยกำหนดลมหายใจเข้าออกที่จะช่วยให้ตนเองสงบขึ้น
  2. เมื่ออยู่กับผู้อื่น จงมีสติในการพูดและการกระทำ แต่เมื่ออยู่กับตนเอง ให้ระมัดระวังความคิด ที่เกิดขึ้นในใจ จงพยายามคิด พูดและกระทำอย่างสร้างสรรค์
  3. จงทำดีกับผู้อื่นในแต่ละวัน มีความห่วงใยและใส่ใจในความสุขของพวกเขา
  4. จงเอื้อเฟื้อเผือแผ่กับผู้อื่น เพราะจะช่วยให้ท่านเกิดความรู้สึกมีค่าในตนเอง
  5. ขอให้เพ่งไปที่จุดเเข็งของตนเองและผู้อื่น ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์เมื่อปัญหาเกิดขึ้น
  6. จงปล่อยวางเมื่อคนอื่นทำผิด นั่นคือการฝึกให้อภัย
  7. จงปล่อยวางเมื่อตนเองทำผิดพลาด นั่นคือการให้อภัยตนเอง
  8. จงยอมรับความจริง ชีวิตมีขึ้นมีลง ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเลวร้ายเพียงใดก็ตาม ทุกอย่างก็จะผ่านไป

ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากวิมานในอากาศ แต่ท่านต้องสร้างความสุขขึ้นมาด้วยการฝึกปฏิบัติ เมื่อนั้นท่านทั้งหลายจะมีความสุขยิ่งขึ้นไป

Top