Study buddhism shantideva

ພຣະສັນຕິເທວາ

ພຣະສັນຕິເທວາ (ສັດຕະວັດທີ 8) ຖືເປັນແຫຼ່ງຄຳສອນເລື່ອງພຣະໂພທິສັດຂອງ ອິນເດຍ ທີ່ພົບໄດ້ໃນທຸກນິກາຍໃນທິເບດ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຄຳສອນຫຼັກປະຕິບັດ ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ ປາຣະມີ 6 ປະການ.

Top