Komentarz do "Klejnotowej girlandy bodhisattwy" – dr Berzin

Bodhisattwowie to ci, których jedynym celem w życiu jest osiągnięcie oświecenia, by móc najlepiej pomagać innym. XI-wieczny indyjski mistrz Atiśa przedstawia tu w formie poetyckiej najistotniejsze wskazówki dotyczące tego, jak żyć jako bodhisattwa. Wszyscy ci, którzy pragną podążać ścieżką bodhisattwy, powinni nosić te wskazówki jak sznur drogocennych klejnotów na kształt girlandy z kwiatów.

Top