การสร้างความห่วงใย

พิจารณาผู้อื่นในฐานะมนุษย์ด้วยความรู้สึกเช่นเดียวกับที่เรามี เราจะพัฒนาความเอาใจใส่และความเป็นห่วงเป็นใยในวิถีทางแห่งการกระทำและการพูดของเราที่ส่งผลต่อความรู้สึกของพวกเขา
Meditation generating care matheus ferrero

คำอธิบาย

เมื่อเราทำจิตใจให้สงบลงโดยมุ่งเน้นความใส่ใจไปที่ลมหายใจแล้วซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำสมาธิทุกประเภท ตอนนี้ เราจึงพร้อมที่จะสร้างสภาพจิตใจที่เป็นบวกและสร้างสรรค์ สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การมีความเอาใจใส่และความเป็นห่วงใยให้กับพวกเขาอย่างจริงใจ นี่หมายถึงการให้ความสำคัญกับพวกเขาอย่างจริงจังในฐานะมนุษย์ที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเรา อย่างไรก็ตาม มันเป็นเรื่องง่ายที่จะมองข้ามความจริงข้อนี้ไปและกลายเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกเมื่อเรายุ่ง เครียด หรือหมกมุ่นอยู่กับตัวเราเองในทางใดทางหนึ่ง แต่ยิ่งเรามุ่งความคิดไปที่ตัวเราเองและปัญหาและความรู้สึกของตัวเราเองแคบลงเท่าไหร่ เราก็ยิ่งจะไม่มีความสุขมากขึ้นเท่านั้น เราไม่ได้สัมผัสกับความเป็นจริงที่กว้างขึ้นรอบตัวเรา

ในฐานะของมนุษย์ เราเป็นสัตว์สังคม เราทุกคนพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเรา เราจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขา ดังนั้น ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีเหตุผลและดีนั้น เราจำเป็นต้องมีความเป็นห่วงเป็นใยในสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราต้องรับรู้ได้ไวต่อความเป็นจริงของสถานการณ์และความรู้สึกของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตอบสนองต่อวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขา

เช่นเดียวกับตอนที่เราพบกับใครบางคน สิ่งที่เราได้ประสบเจอในช่วงต้นของวันนั้นส่งผลต่ออารมณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่เช่นเดียวกับพวกเขา ไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ เขาก็โผล่มาโดยไม่ได้ออกมาจากที่ไหนตอนที่เราพบกับเขา อารมณ์ที่เขามีอยู่ในตอนนั้นก็จะส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ของเราเช่นเดียวกับอารมณ์ของเรา ถ้าเราไม่รู้สึกไวต่อข้อเท็จจริงนี้และความเป็นจริงของสิ่งนี้กับความเคารพต่อตัวเราและอีกฝ่ายแล้ว การปฏิสัมพันธ์ของเราอาจแตกต่างไปจากที่เราต้องการได้ นอกจากนี้ วิธีที่เราพูดกับเขาและวิธีปฏิบัติต่อเขาก็จะส่งผลต่อความรู้สึกของเขาเช่นเดียวกับวิธีที่เขาพูดกับเราและปฏิบัติต่อเราก็จะส่งผลต่อเราด้วยเช่นกัน

เมื่อเราเตือนตัวเองถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้และคำนึงถึงมันเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่กับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน คนแปลกหน้า หรือคนที่เราไม่ชอบ การมีปฏิสัมพันธ์ของเราก็จะเกิดผลและเป็นที่น่าพอใจมากขึ้นทั้งต่อเราและต่อพวกเขาด้วย

การทำสมาธิ

  • ทำใจให้สงบโดยมุ่งเน้นความใส่ใจไปที่ลมหายใจ
  • ด้วยจิตใจที่เงียบสงบ ไม่มีการตัดสิน ให้คิดถึงคนที่คุณรู้สึกใกล้ชิดและอยากอยู่ด้วย
  • ให้มองดูเขาด้วยความเข้าใจว่า คุณเป็นมนุษย์และมีความรู้สึกต่าง ๆ
  • เช่นเดียวกับที่ฉันเป็นและมี
  • อารมณ์ที่คุณมีอยู่ก็จะส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ของเรา
  • เช่นเดียวกับที่อารมณ์ของฉันก็จะส่งผลกระทบต่อมัน
  • วิธีที่ฉันปฏิบัติต่อคุณและสิ่งที่ฉันพูดกับคุณจะส่งผลต่อความรู้สึกของคุณมากขึ้น
  • ดังนั้น เช่นเดียวกับที่ฉันหวังว่าคุณจะห่วงใยฉันและความรู้สึกของฉันในการมีปฏิสัมพันธ์ของเรา ฉันก็จะห่วงใยคุณ ฉันจะเป็นห่วงความรู้สึกของคุณ
  • ทำซ้ำตามลำดับขั้นตอนทั้งหมดโดยมุ่งเน้นไปที่ใครบางคนที่เป็นเพียงคนรู้จักหรือคนแปลกหน้า เป็นคนที่คุณไม่มีความรู้สึกพิเศษ เช่น คนที่เก็บตั๋วหนังของคุณที่โรงหนัง
  • ทำซ้ำตามลำดับขั้นตอนทั้งหมดโดยมุ่งเน้นไปที่ใครบางคนที่คุณไม่ชอบและรู้สึกไม่สบายใจที่จะอยู่ด้วย

สรุป

การทำสมาธิแบบนี้มีการใช้งานอยู่มากมายและสามารถขยายได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ เรายังสามารถมุ่งเน้นไปที่ผู้คนต่างอายุ ต่างเพศ ต่างเชื้อชาติ ฯลฯ ในสามประเภทข้างต้นได้ เรายังสามารถมุ่งเน้นการทำสมาธิกับตัวเราเองได้ด้วย เราเองก็เป็นมนุษย์และมีความรู้สึกเช่นกัน  และวิธีที่เราปฏิบัติต่อตัวเราเองและพูดเกี่ยวกับตัวเราเองในใจของเราก็ส่งผลต่อความรู้สึกของเราเป็นอย่างมาก ด้วยวิธีนี้เราจะพัฒนาทัศนคติความห่วงใยต่อตนเองด้วยเช่นกัน

Top