Có Lòng Quan Tâm

Khi xem người khác như con người cũng có cảm giác như mình, thì ta sẽ quan tâm và lo lắng cách mình hành xử và nói năng sẽ ảnh hưởng đến cảm giác của họ như thế nào.
Meditation generating care matheus ferrero

Giải Thích

Một khi đã tĩnh tâm bằng cách chú trọng vào hơi thở, là điều kiện tiên quyết đối với bất cứ pháp thiền nào, thì ta đã sẵn sàng để phát khởi tâm trạng tích cực và xây dựng. Khi giao tiếp với người xung quanh thì điều quan trọng nhất là có lòng quan tâm chân thành và lo lắng cho họ. Điều này có nghĩa là xem họ như con người một cách nghiêm chỉnh, và họ cũng có cảm xúc như mình. Tuy nhiên, khi bận rộn, căng thẳng hay bận tâm cho chính mình, thì ta rất dễ quên đi sự thật này. Nhưng càng chú trọng vào bản thân, vào những vấn đề và cảm xúc của mình một cách hạn hẹp, thì ta càng khổ đau hơn. Chúng ta không tiếp xúc được với thực tại rộng lớn hơn quanh mình.

Là con người, chúng ta là những động vật xã hội; tất cả chúng ta đều nương tựa vào nhau để có được phúc lợi và phúc lạc. Chúng ta phải giao tiếp với nhau. Vì vậy, nếu muốn giao tiếp với nhau một cách thực tế và lành mạnh, thì phải quan tâm đến phúc lợi và phúc lạc của tha nhân một cách chân thành. Đặc biệt là phải nhạy cảm về thực trạng và cảm giác của họ, đặc biệt là cách mình giao tiếp với họ.

Khi gặp gỡ ai, thì kinh nghiệm mà ta đã trải qua trước đó trong ngày sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, và người kia cũng vậy. Tâm trạng của họ cũng như tâm trạng của mình sẽ ảnh hưởng đến sự giao tiếp của hai bên. Nếu như không nhạy cảm với sự thật và thực tế về điều này, cho cả tự thân cũng như tha nhân, thì việc giao tiếp của ta có thể khác biệt với điều mình mong muốn. Thêm vào đó, cách mình nói chuyện và đối xử với họ sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của họ, giống như cách họ nói năng và đối xử với mình sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.

Khi nhắc nhở bản thân về sự thật này, và có chánh niệm về điều này bất cứ lúc nào tiếp xúc với người khác – dù đó là bạn bè, người lạ hay người mình không thích - thì việc giao tiếp của mình sẽ có hiệu quả và thỏa đáng hơn, cho bản thân và người khác.

Thiền

  • Hãy tĩnh tâm bằng cách chú ý vào hơi thở.
  • Với tâm tĩnh lặng, không phán xét, hãy nghĩ về người nào mà bạn cảm thấy gần gũi và thích ở gần họ.
  • Hãy nhìn họ với lòng cảm thông rằng bạn là một con người và có cảm xúc.
  • Giống như tôi.
  • Tâm trạng của bạn sẽ ảnh hưởng việc giao tiếp của chúng ta.
  • Giống như tâm trạng của tôi cũng sẽ ảnh hưởng đến sự giao tiếp này.
  • Cách tôi đối xử với bạn và điều tôi nói sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn hơn nữa.
  • Do đó, giống như tôi hy vọng bạn sẽ quan tâm đến tôi và cảm xúc của tôi trong buổi giao tiếp này, thì tôi cũng quan tâm đến bạn, quan tâm đến cảm xúc của bạn.
  • Hãy lập lại toàn bộ tiến trình trong khi chú tâm vào người nào mình chỉ quen biết hay là người lạ, người mà bạn không có cảm giác đặc biệt, như người xét vé ở rạp chiếu phim.
  • Hãy lập lại toàn bộ tiến trình một cách tốt đẹp, chú trọng vào người nào mà bạn không ưa thích, và cảm thấy khó chịu khi ở gần họ.

Tóm Tắt

Bài thiền này có rất nhiều ứng dụng, và có thể được khai triển rộng rãi. Chúng ta cũng có thể chú trọng vào những người ở lứa tuổi khác nhau, giới tính khác nhau, chủng tộc khác nhau, v.v... trong ba thể loại nói trên. Bài thiền này cũng có thể chú trọng vào bản thân mình. Ta cũng là con người và có cảm xúc; và cách mình đối xử với chính mình và nói về tự thân trong tâm trí sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của mình. Dựa vào cách này mà ta cũng phát triển thái độ quan tâm đến bản thân. 

Top