Korku İblisini Beslemek ve Terbiye Etmek

Bu yöntemde Tsultim Allione’un çalışmalarından esinlenilmiş ve onu bir Dharma koruyucusunun “ yerine getirme ve onarma” (Tib. bskang-gso) ayininin yapısına uyduracak şekilde değişiklikler yapılmıştır.

 • Sizde en çok korku ve kaygı uyandıran şeyin ne olduğunu belirlemeye çalışın – örneğin, yalnızlık ve “kimse beni sevmiyor” hissi – ve bunun size musallat olan ve korku veren bir iblis formuna büründüğünü hayal edin.
 • İblisin sizin içinizden çıkarak önünüzde durduğunu hayal edin. Ona ne istediğini sorun.
 • Ona istediği şeyi vermek anlamında iblisi beslediğinizi hayal edin – bu örnekte, onu sevgi ve şefkatle besleyin.
 • İblisle bağ kurun ve onu gelecekte kimsenin sizi sevmediği korkusundan sizi koruması için görevlendirin.
 • İblisi düzenli olarak beslemezseniz size karşı yeniden saldırıya geçeceğinin bilincine vararak, gelecekte düzenli olarak gönlünü almayı kabul edin. Bunun için şunları yapmanız gerekecektir:

  • onu bilinç düzeyine taşıyın,
  • ona ilişkin olası her türlü ihmalkarlığınızı açıkça kabullenin, buna ilişkin üzüntünüzü belli edin ve bir daha tekrarlamamaya söz verin,
  • böylelikle onunla olan yakın bağınızı onarın,
  • onu bir kez daha besleyerek,
  • ona sizi koruma sözünü yerine getirmesini hatırlatın.
Top