Nuôi Dưỡng và Điều Phục Con Quỷ Sợ Hãi

Phương pháp này dựa vào nguồn cảm hứng từ sáng tác của Tsultim Allione, và đã được sửa đổi để phù hợp với cấu trúc của nghi lễ “thực hiện và khôi phục” (bskang-gso) của một vị Hộ Pháp.

 • Cố gắng xác định những gì làm cho bạn sợ hãi và lo lắng nhất – ví dụ như ở một mình và cảm thấy không ai thương mình – rồi tưởng tượng nó trong hình dạng của một con quỷ đã gây phiền hà cho bạn và khiến bạn sợ hãi.
 • Tưởng tượng con quỷ đó xuất ra khỏi thân thể bạn và đứng trước mặt bạn. Hãy hỏi nó muốn gì.
 • Tưởng tượng mình nuôi dưỡng con quỷ bằng cách cho nó những gì nó muốn – trong trường hợp này là nuôi dưỡng nó bằng lòng yêu thương và tình cảm.
 • Gắn bó với con quỷ và cho nó làm việc bảo vệ bạn, để bạn không còn lo sợ không có ai yêu thương mình trong tương lai.
 • Nhận thức rằng nếu bạn bỏ bê, không nuôi dưỡng con quỷ này thường xuyên thì nó sẽ tấn công bạn một lần nữa. Hãy đồng ý lo lắng cho nó thường xuyên trong tương lai. Điều này đòi hỏi việc:

  • đưa nó vào trong ý thức,
  • công khai thừa nhận, sám hối, và hứa không lặp lại bất kỳ sự bê trễ nào mà bạn đã có thể có đối với nó,
  • nhờ vậy, khôi phục lại sự gắn bó, gần gũi giữa bạn và nó,
  • nuôi dưỡng nó thêm một lần nữa,
  • nhắc nhở nó thực hiện lời hứa bảo vệ bạn.
Top