Luyện Tâm Bát Đoạn

(1) Con nguyện luôn yêu thương tất cả chúng sanh bằng cách xem họ quý báu hơn ngọc như ý để thành tựu mục tiêu tối thượng.

(2) Mỗi khi giao tiếp với chúng sanh, con nguyện xem mình thấp kém hơn tất cả và trong tận đáy lòng, yêu thương họ hơn cả bản thân.

(3) Nguyện quán sát tâm mình, trong tất cả mọi hành vi, và khi niệm tưởng hay phiền não phát sinh trong tâm thức, tạo nguy cơ cho bản thân và tha nhân, con nguyện đương đầu và ngăn chận chúng bằng pháp đối trị mạnh mẽ.

(4) Mỗi khi gặp người ác tâm, bị ác hạnh và những vấn đề nghiêm trọng áp đảo, con nguyện thương yêu những người hiếm có này như tìm ra kho tàng châu báu.

(5) Khi người khác, vì lòng ganh tỵ, bạc đãi con bằng những lời trách mắng, sỉ nhục và thậm tệ hơn nữa, con nguyện nhận lấy thua thiệt và dành thắng lợi cho người khác.

(6) Thậm chí, khi người mà con đã từng giúp đỡ và đặt nhiều kỳ vọng hãm hại con một cách hoàn toàn bất công, con nguyện xem họ như một vị thầy thiêng liêng.

(7) Tựu trung, con nguyện hiến dâng trực tiếp và gián tiếp hạnh phúc và lợi lạc cho tất cả những bà mẹ, và nguyện âm thầm nhận lấy mọi rắc rối và tai họa của họ.

(8) Với tâm thức trong sạch, không ô nhiễm vì bát phong, đối với tất cả những điều này, và thấu hiểu vạn pháp như huyễn, nguyện cho con thoát khỏi sự ràng buộc, không bám chấp.

Top