Luận Giải “Luyện Tâm Thất Điểm” - Tiến Sĩ Berzin

Tất cả chúng ta đều muốn thay đổi một vài điều về thái độ của mình. Một số người muốn bớt sân hận, một số người muốn có lòng quan tâm nhiều hơn, và người khác thì muốn khắc phục tính ganh tỵ. Pháp luyện tâm trong đạo Phật là một hành trì cao cấp, giúp mình nhìn mọi cảm giác, cảm xúc và kinh nghiệm theo một khía cạnh khác, để có thể biến bất kỳ tình huống nào thành đường tu giác ngộ.

Top