Komentarz do "Siedmiopunktowego ćwiczenia umysłowego" – Dr Berzin

Wszyscy mamy coś, co chcielibyśmy zmienić w swojej postawie. Niektórzy chcą być mniej gniewni, niektórzy bardziej troskliwi o innych, zaś inni chcą przezwyciężyć zazdrość. Ćwiczenie umysłu w buddyzmie jest zaawansowaną praktyką pozwalającą widzieć każde uczucie, emocję i doświadczenie w odmiennym świetle, byśmy mogli obracać każdą napotykaną przez siebie sytuację w ścieżkę ku oświeceniu.

Top