"Оюун судлахуйн долоон хэсэг сургаал"-ын тайлбар – Доктор Берзин

Өөрийн хандлагатай холбоотой өөрчлөхийг хүсэх ямар нэг зүйл бид бүгдэд байдаг. Зарим хүмүүс илүү бага уурладаг байхыг хүсдэг бол зарим нь бусдад илүү их анхаарал тавьдаг байхыг, зарим нь атаархах сэтгэлээ багасгахыг хүсдэг. Бурханы шашны оюун судлахуйн сургаал нь бүхий л сэтгэлийн мэдрэмж, oюун судлахуйн, бидний туулж эдлэх аливаа зүйлийг өөр учир шалтгаанаар харж тэдгээр нөхцөлүүдийг гэгээрэлд хүргэх зам мөрд урвуулах боломж олгодог гүнзгий түвшний сургаал юм.

Top