Бодь мөрийн зэрэг Лам-римаар гарах өөрийн хувьсал

Лам-римын уламжлалт төвөд сургаал нь илүү сайн дараа төрөл, гэтлэхүй, бүрэн гэгээрэл гэсэн алгуур гүнзгийрсэн шашны зам мөрийн зорилгод хүрэх нарийвчилсан аргуудыг үзүүлсэн байдаг. Харин энд бид тэдгээр гурван түвшний сэдэл нь Хутагтын дөрвөн үнэнтэй хэрхэн нийцдэгийг тайлбарласан тайлбараас эхэлсэн лам-рим сургаалын илүү өргөн хүрээг авч үзнэ.
Top