วิธีการพัฒนาความรัก

ความรักสากล ที่เป็นความปราถนาให้ทุกคนมีความสุข และพบเหตุนำไปสู่ความสุขนั้น เกิดขึ้นได้จากความเข้าใจอันดีถึงชีวิตว่า ชีวิตเรานั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งหมดทั้งสิ้น เราแต่ละคนคือส่วนหนึ่งของมนุษยชาติ และความอยู่ดีมีสุขของเราเกี่ยวเนื่องกับชุมชนโลกทั้งมวล ไม่มีใครสักคนจะรอดพ้นจากผลกระทบของเศรษฐกิจที่ถดทอย หรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ไปได้ เมื่อมวลมนุษยชาติต่างพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกัน การให้ความรักแก่ทุกคนจึงสมควรและเหมาะสมอย่างยิ่ง

การปลูกฝังความรักเพื่อผู้อื่น ช่วยให้เราเกิดความสบายใจโดยไม่รู้ตัว เเละเป็นที่มาอันสำคัญของความประสบความสำเร็จในชีวิต  - องค์ดาไลลามะที่ 14

ความรักจะพัฒนาได้นั้น เราต้องเกิดความซาบซึ้งในความสัมพันธ์เชื่ยมโยงอิงอาศัยระหว่างกันของพวกเราทั้งหลาย สิ่งที่เรากิน สิ่งที่เราใช้และสนุกสนานเพลิดเพลินนี้ มาจากหยาดเหงื่อแรงกายของผู้อื่น  ลองคิดถึงคนเป็นพันๆคนทั่วมุมโลก ที่มีส่วนผลิตวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าให้ท่านได้อ่านได้ใช้ในขณะนี้ เมื่อเราเพ่งพินิจอย่างลึกซึ้ง เราสามารถเชื่อมโยงและเกิดสำนึกบุญคุณทุกคน ความสุขที่มากล้นจากภายในก็บังเกิดขึ้น แล้วเราเริ่มรู้สึกห่วงใยในความผาสุขของผู้อื่น ความรู้สึกนี้เป็นพื้นฐานของความรักสากล

การทำสมาธิช่วงสั้นๆให้เกิดความรักความเมตตา

อันดับแรกเราต้องพัฒนาความรักความเมตตาให้เกิดแก่ตนเองเสียก่อน ถ้าเราไม่หวังให้ตนเองมีความสุขแล้ว เราจะหวังให้ผู้อื่นมีความสุขได้อย่างไร

เราเริ่มต้นด้วยความรู้สึกลีกๆจากภายใน

  • คงจะเยี่ยมมากถ้าเรามีความสุขและมีเหตุที่นำไปสู่ความสุขนั้น
  • ข้าพเจ้าขอให้ตนเองมีความสุข
  • ขอให้ข้าพเจ้าหยิบยื่นความสุขให้แก่ตนเอง

เมื่อเรามีความปราถนาอย่างแรงกล้าที่ให้ตนเองมีสุขแล้ว เราก็เผื่อแผ่ความคิดนี้ ให้ผู้อื่นในระดับกว้างออกไป

  1. อันดับแรก เรามุ่งความรักไปที่คนรักและเพื่อนฝูง
  2. เราเผื่อแผ่ความรักไปสู่คนทั่วๆไปทุกคนที่เราพบเห็นทุกวัน
  3. และพยายามพัฒนาความรักไปสู่คนที่เราไม่ชอบเอาเลย
  4. ท้ายสุด เราให้ความรักของเราไปสู่โลกทั้งมวลและสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ด้วยวิธีการนี้ เราพัฒนาความรักไปสู่เราเพียงคนเดียวหาไม่ แต่ไปสู่ผู้คนรอบข้างและทุกสรรพสิ่ง

ถ้าเราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คนอื่นเกิดสุขได้ ขอจงทำเสีย แต่ถ้าทำไม่ได้ ขอให้เราลองจินตนาการว่า สิ่งใดๆที่เราจะมอบให้กับผู้อื่นนั้น มิใช่ความอยู่ดีมีสุขและความเจริญในระยะสั้นเพียงเท่านั้น แต่เป็นเป็นความสุขความเจริญในระยะยาว  ข้อนี้ไม่ใช่เพียงแค่ให้อาหาร หรือที่อยู่อาศัยแก่คนที่ไม่มีที่อยู่เท่านั้น ความจริงแล้ว แม้แต่คนรวยหรือคนที่ประสบความสำเร็จ ต่างก็ประสบความทุกข์ ความโศกด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น และพวกเขาต้องการความปราถนาดีจากเรา การมอบความรักให้แก่ครอบครัว เพื่อนฝูง และทุกๆชีวิตที่เราพานพบ จะค่อยๆนำความสุขให้ถึงพร้อมแก่ตนเองและผู้อื่นโดยทั่วหน้า

Top