การเคารพในความไม่เที่ยง

เมื่อเราให้เกียรติกับความจริงที่ว่าทุกสิ่งในชีวิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราก็จะหลีกเลี่ยงการติดอยู่ในแนวทางที่ล้าสมัยในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่น
Meditation impermanence

คำอธิบาย

ความไม่เที่ยงหมายถึงการเปลี่ยนแปลง นั่นคือสิ่งต่าง ๆ ได้รับผลกระทบจากสาเหตุและเงื่อนไขที่ไม่เคยอยู่นิ่ง สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปทุกขณะ บางสิ่งบางอย่างเมื่อสร้างขึ้นแล้วก็จะค่อย ๆ เสื่อมสภาพและแตกออกเป็นชิ้น ๆ จนกว่าจะสิ้นสุดลง เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรือร่างกายของคุณ สิ่งอื่น ๆ เปลี่ยนไปในแต่ละขณะเวลา แต่เนื่องจากมันได้รับการเปลี่ยนใหม่อยู่เสมอมันจึงไม่สึกหรอ เหมือนกับกิจกรรมทางจิตใจขั้นพื้นฐานของคุณไม่ว่าจะเป็นทารก ผู้ใหญ่ที่กระตือรือร้น หรือผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์  บางอย่างมีขึ้นมีลง เช่น อุณหภูมิหรือคุณภาพของการทำสมาธิของคุณ ในขณะที่สิ่งอื่น ๆ เช่น คนบนเครื่องบินมารวมตัวกันและแยกจากกัน บางสิ่งดำเนินไปตามวัฏจักรซ้ำ ๆ เช่น ฤดูกาลหรือวัฏจักรของกลางวันและกลางคืน ในขณะที่สิ่งอื่น ๆ เกิดขึ้น ดำรงอยู่ และสิ้นสุดลงอย่างซ้ำ ๆ เช่น จักรวาลตามมุมมองทางพระพุทธศาสนา ความไม่เที่ยงมีหลายประเภท

แต่น่าเสียดาย เพราะจิตใจของเราไม่ได้รับรู้ถึงการยืดออกของเวลาทันทีทันใดในชั่วขณะหนึ่ง เราจึงสับสนและบางครั้งคิดว่าสิ่งต่าง ๆ ยังคงอยู่นิ่งและไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เช่นความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเรา วัยหนุ่มสาวของเรา อารมณ์ของเรา และอื่น ๆ เมื่อเราคิดเช่นนั้น เราก็จะสร้างความทุกข์และปัญหาให้กับตัวเราเอง  ตัวอย่างเช่น เรากำลังมีความรักกับใครบางคน มันเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุและสถานการณ์บางอย่าง เราทั้งคู่อยู่ในสถานที่เดียวกัน เราทั้งคู่มองหาคู่ครอง เราทั้งคู่มีสิ่งอื่น ๆ เกิดขึ้นในชีวิตของเรา แต่เมื่อเวลาผ่านไป เงื่อนไขเหล่านั้นก็เปลี่ยนไป ถ้าเรายึดมั่นกับประเภทของความสัมพันธ์ที่เรามีในช่วงเริ่มต้นและในระยะแรกไว้ เราก็จะไม่สามารถปรับความสัมพันธ์ของเราได้เมื่อคู่ของเราเปลี่ยนงาน หรือย้ายไปที่เมืองอื่น หรือมีผู้มาเยี่ยมเยียน หรือมีเพื่อนใหม่ หรือเมื่อสิ่งที่คล้ายกันเกิดขึ้นในชีวิตของเรา เรายึดติดอยู่กับวิถีทางของความสัมพันธ์ของเราเมื่อก่อนและเพราะมันอยู่ห่างไกลจากความเป็นจริง เราจึงเป็นทุกข์และไม่มีความสุข

สำหรับการทำสมาธิ เรามามุ่งความใส่ใจไปที่สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตของเราที่ไม่เที่ยงและพยายามมุ่งเน้นความใส่ใจไปที่สิ่งเหล่านี้ โดยตระหนักว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วและจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไปและในที่สุดมันก็จะมาถึงจุดจบ

การทำสมาธิ

  • ทำใจให้สงบโดยมุ่งเน้นความใส่ใจไปที่ลมหายใจ
  • มุ่งเน้นความใส่ใจไปที่ความสัมพันธ์ของคุณกับแม่ของคุณ
  • ให้สังเกตว่ามันเริ่มต้นอย่างไร ตอนคุณยังเป็นเด็กทารกและนั่นก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคุณในทางใดทางหนึ่ง
  • จากนั้น คุณและแม่ของคุณอายุมากขึ้น และในขณะที่คุณเป็นเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ และแม่ก็อายุมากขึ้น ความสัมพันธ์ของคุณเปลี่ยนไป หรือไม่?
  • แม้กระทั่งตอนที่แม่จะตายหรือแม่เสียชีวิตไปแล้ว แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันของคุณจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม ให้สังเกตว่าทัศนคติและความทรงจำของคุณเกี่ยวกับแม่เปลี่ยนไปอย่างไรและยังคงเปลี่ยนไปอย่างไร
  • มุ่งเน้นความใส่ใจไปที่ความสัมพันธ์ของคุณกับพ่อในทำนองเดียวกัน
  • มุ่งเน้นความใส่ใจไปที่ความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ของคุณที่คุณรักหรือเคยรักมาก
  • มุ่งเน้นความใส่ใจไปที่ชีวิตการทำงานของคุณ

สรุป

ความไม่เที่ยงเป็นความจริงของชีวิต  ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ตาม ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่มีอะไรที่จะเหมือนเดิมตลอดไป เมื่อเรายอมรับความเป็นจริงนี้ เราก็จะตระหนักว่าการยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นไร้ประโยชน์ราวกับว่ามันจะยังคงอยู่เหมือนเดิมตลอดไป เมื่อเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของเรา ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเรา ร่างกายของเรา และอื่น ๆ แล้ว เราก็จะหลีกเลี่ยงความทุกข์และปัญหาต่าง ๆ จำนวนมากที่เราอาจมีได้

Top