วิธีใช้การทำสมาธินำทาง

เราสามารถสร้างนิสัยที่เป็นประโยชน์ได้จากการทำสมาธินำทางเหล่านี้
Meditatation how to use the guided meditations

จุดมุ่งหมาย คือ ค้นพบว่าการทำสมาธิตามแนวทางปฏิบัติของพุทธศาสนาแบบทิเบตคืออะไร เรียนรู้วิธีการทำสมาธินั้น และรับคำแนะนำในการฝึกอบรมนั้น

ผู้ฟัง – ทุกระดับ ทุกวัย

โครงสร้าง

  • คำอธิบาย (ปัญหา สาเหตุ ตัวอย่าง วิธีการ)
  • การทำสมาธิ (แนะนำด้วยคำสำคัญต่าง ๆ)
  • สรุป

สถานที่ปฏิบัติ – ทุกที่ที่เงียบสงบ สะอาด และไม่รก

ควรปฏิบัติเมื่อใด – ในตอนเช้าก่อนที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของวัน ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ให้ทำในตอนท้ายของวันก่อนที่จะนอน

วิธีนั่ง – นั่งขัดสมาธิโดยนั่งบนเบาะที่ไม่สูงเกินไป ไม่ต่ำเกินไป ไม่นุ่มเกินไป หรือไม่แข็งเกินไป ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ให้นั่งบนเก้าอี้หลังตรง ในทั้งสองกรณี ให้หลังตรงและพับมือไว้บนตัก ดีที่สุดคือให้ลืมตากึ่งหลับตาโฟกัสอย่างหลวม ๆ มองลงไปที่พื้น 

ทำสมาธิบ่อยแค่ไหน – อย่างน้อยวันละครั้ง หรือสองครั้งถ้าเป็นไปได้ (เช้าก่อนทำงานและกลางคืนก่อนนอน) ทำทุกวันอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์สำหรับการทำสมาธิตามที่แนะนำแต่ละบท ทำตามลำดับที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ คุณอาจทำสมาธิที่เคยทำมาแล้วซ้ำอีกได้เมื่อรู้สึกว่าต้องการเมื่อใดก็ได้

สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม –

[ดูที่: วิธีการทำสมาธิ]

Top