نحوه استفاده از مراقبت‌های هدایت شده

با دنبال کردن مراقبه‌های هدایت شده، می‌توانیم عادت‌های مفید ایجاد کنیم.
Meditatation how to use the guided meditations

هدف – کشف کنید که مراقبه در سنت بودایی تبتی چیست؛ بیاموزید که آن را چگونه انجام دهید؛ و درآموزش‌ها راهنمایی دریافت کنید

مخاطب – همه سطوح، همه گروه‌های سنی 

ساختار

  • توضیح (مشکل، علت، مثال، روش)
  • مراقبه (راهنمایی با کلمات کلیدی)
  • خلاصه  

کجا تمرین کنیم – هر مکانی که ساکت، تمیز و منظم باشد 

در چه زمانی تمرین کنیم – صبح‌ها قبل از اینکه فعالیت‌ها روزانه را آغاز کنید. اگر این کار ممکن نیست، آنگاه در پایان روز قبل از خواب آن را انجام دهید.

روش نشستن – چهار زانو بر روی کوسنی که خیلی بلند، کوتاه، نرم یا سفت نباشد بنشینید. اگر این کار برایتان میسر نیست روی یک صندلی که پشت آن صاف باشد بنشینید. در هر حالتی که می‌نشینید، پشتتان را صاف نگه دارید و دست‌هایتان را در دامنتان جمع کنید. بهترین حالت این است که چشم‌هایتان را نیمه باز نگاه دارید، به‌طور آزاد متمرکز باشد، به سمت پایین روی زمین نگاه کنید.

هر چند وقت یکبار مراقبه کنیم – حداقل روزی یک مرتبه، اگر ممکن باشد روزی دو مرتبه (صبح قبل از کار و شب قبل از خواب)، حداقل به مدت یک هفته هر روز یکی از مراقبه‌های هدایت شده را انجام دهید، نظمی که در وب سایت آمده است را دنبال کنید. هر زمانی که احساس کردید لازم است می‌توانید مراقبه قبل را تکرار کنید.

برای دستورالعمل‌های بیشتر –

[به چگونه مراقبه کنیم مراجعه نمایید.]     

Top