Cách Sử Dụng Bài Thiền Hướng Dẫn

Chúng ta có thể tạo ra tập khí hữu ích, bằng cách noi theo những bài thiền hướng dẫn này.
Meditatation how to use the guided meditations

Mục tiêu – Tìm hiểu thiền là gì trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng; học cách hành thiền và sự hướng dẫn trong việc tu tập

Thính chúng – Mọi tầng lớp và lứa tuổi

Cấu trúc 

  • Giải thích (vấn đề, nguyên nhân, thí dụ, phương pháp)
  • Thiền (hướng dẫn bằng từ ngữ chính)
  • Tóm tắt

Nơi hành trì – Bất kỳ nơi nào yên lặng, sạch sẽ và không bừa bãi

Thời gian hành trì – Buổi sáng, trước khi bắt đầu các sinh hoạt trong ngày. Nếu không thể làm như vậy, thì vào cuối ngày, trước khi đi ngủ.

Cách ngồi – Xếp bằng, lót gối không quá cao, không quá thấp, không quá mềm hay cứng dưới bàn tọa. Nếu không thể ngồi như vậy, thì hãy ngồi trên ghế có chỗ dựa thẳng. Trong cả hai trường hợp, hãy ngồi thẳng lưng và để hai tay chồng lên nhau trên bàn chân. Tốt hơn hết là mở hé mắt, thả lỏng tầm nhìn, nhìn xuống sàn nhà.

Hành thiền bao nhiêu lần – Ít nhất mỗi ngày một lần, hai lần nếu được (buổi sáng trước khi làm việc và buổi tối trước khi ngủ), mỗi ngày ít nhất trong vòng một tuần cho mỗi một bài thiền, theo đúng thứ tự mà chúng được liệt kê trên trang mạng. Bạn có thể lập lại một bài thiền đã hành trì rồi, khi cảm thấy có nhu cầu. 

Để có thêm chỉ giáo -

[Xem: Cách Hành Thiền]

Top