ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

Studybuddhism.com, ಅಧಿಕೃತ ಬೌದ್ಧ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ, ಟಿಬೆಟ್‌ನ ಜ್ಞಾನಬಂಢಾರವು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಲುಕುವಂತೆ, ಉಪಲಬ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ‘ದಿ ಬರ್ಜಿನ್ ಆರ್ಕೈವ್ಸ್‌’ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 2001 ರಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಗುರುಗಳಾದ, ಅನುವಾದಕರಾದ, ವೃತ್ತಿಗಾರರಾಗಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಾ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬರ್ಜಿನ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 80 ಜನರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ, studybuddhism.com ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ; ನಾವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳು, ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ.

10,357 Articles
14687
ಲೇಖನಗಳು
20,900 Subscribers
62700
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳು
2,012 Listeners
2864
ಕೇಳುಗರು
43,733 Followers
47000
ಫಾಲೋಯರ್ಸ್
7,700 Readers
8677
ಓದುಗರು

ಬರ್ಜಿನ್ ಆರ್ಕೈವ್ಸ್‌ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಮಂಡಳಿ

Board dr med aldemar andres hegewald
ಡಾ. ಮೆಡ್. ಅಲ್ಡೆಮರ್ ಆಂಡ್ರೆಸ್ ಹೆಗೆವಾಲ್ಡ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Board karsten bachem
ಕಾರ್ಸ್ಟೆನ್ ಬಾಕೆಮ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
Board dr jorge numata
ಡಾ. ಜಾರ್ಜ್ ನುಮಾಟಾ
ಟಿಕ್ನಿಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ತಂಡ

Alexander berzin large
ಡಾ.ಎ.ಎಸ್. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬರ್ಜಿನ್
ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದು
Matt linden
ಮ್ಯಾಟ್ ಲಿಂಡೆನ್
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ
Julia sys
ಜೂಲಿಯಾ ಸಿಸ್ಮಲೈನೆನ್
ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್
Andrey 200
ಆಂಡ್ರಿ ಜ್ಡೊರೊವ್ಟ್ಸೊವ್
ವೆಬ್ ಡೆವೆಲಪರ್
Maxim severin
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಸೆವೆರಿನ್
ಡ್ಯಾಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್
Lunacharski
ಅಲೆಕ್ಸಿ ಲುನಾರ್ಚಾರ್ಸ್ಕಿ
ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್
Zhenja 300 4
ಎವ್ಗೆನಿ ಬುಜಿಯಾಟೊವ್
ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್
Sophie bod
ಸೋಫಿ ಬೋಡ್
ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್
Andreas 300
ಆಂಡ್ರಿಯಾಸ್ ಕಿಲ್ಮನ್
ಲೀಗಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್

ಕನ್ನಡ

Mahima gowda
ಮಹಿಮ ಗೌಡ
ಅನುವಾದಕಿ

Study Buddhism ಬಗ್ಗೆಯ ಸಂದೇಶಗಳು

Dalai lama 100
14 ನೇ ದಲೈ ಲಾಮಾ
ಓದಿ
Ling rinpoche 100
ಲಿಂಗ್ ರಿಂಪೋಚೆ
ಓದಿ
Tsenzhab serkong tulku 100
ತ್ಸೆನ್ಜಾಬ್ ಸೆರ್ಕಾಂಗ್ ರಿಂಪೋಚೆ II
ಓದಿ
Top