Podstawa dla dobrych właściwości

02:39

(1) (Zdrowe) poleganie na pełnym dobroci mistrzu duchowym jest fundamentem wszystkich dobrych właściwości, jest korzeniem ścieżki. Dobrze to rozumiejąc, proszę o inspirację, na której z wielką wdzięcznością będę mógł się opierać w ciągu wielu starań.

(2) Ta doskonała podstawa do pracy, dając wszystkie rodzaje wytchnienia,  jest trudna do uzyskania choćby raz. Uświadamiając sobie, jak wielkie ma ona znaczenie, proszę o inspirację,  bym bez przeszkód rozwijał postawę wykorzystywania jej esencji na wszystkie sposoby, dniem i noca

(3) W chwili śmierci moje ciało i siła życiowa szybko znikną, jak bańki piany na rwącym strumieniu. Pamiętając o tym i odnalazłszy stabilną pewność, że po śmierci owoce moich świetlistych i mrocznych działań będą za mną podążać,

(4) Jak cień podążający za ciałem, proszę o inspirację, bym zawsze starał się pozbywać nawet najmniejszych, najdrobniejszych działań, które prowadziłyby do powstawania sieci wad i bym podejmował wszelkie możliwe działania, który będą wytwarzać sieć konstruktywnej siły.

(5) Wspaniałości kompulsywnej egzystencji, nawet gdy się nimi rozkoszować, nigdy nie dają zaspokojenia; to wrota do wszystkich problemów, nie nadają się, by zapewnić bezpieczeństwo mojemu umysłowi. Świadom tych pułapek, proszę o inspirację, bym rozwinął gorące zainteresowanie błogością wyzwolenia.

(6) Proszę o inspirację, bym dzięki mocy owej myśli czystej motywacji, z uważnością, czujnością i wielką dbałością wziął sobie do serca praktyki indywidualnego wyzwolenia, będące korzeniem nauk.

(7) Tak jak sam wpadłem w ocean kompulsywnej egzystencji, podobnie wpadły weń wszystkie błąkające się istoty, które wszystkie były moimi matkami. Rozumiejąc to, proszę o inspirację, bym rozwinął w sobie dążenie do najwyższej bodhićitty, bym wziął na siebie odpowiedzialność za uwolnienie tych błąkających się istot.

(8) Nawet jeślibym rozwinął tylko to postanowienie, a brak mi było nawyku trzech rodzajów samodyscypliny etycznej, nie będę mógł osiągnąć (najwyższego) oczyszczonego stanu. Dobrze to rozumiejąc, proszę o inspirację, bym nie szczędząc wysiłków ćwiczył się przestrzeganiu ślubów bodhisattwy.

(9) Proszę o inspirację, bym szybko rozwinął w strumieniu mojego umysłu ścieżkę łączącą tę parę: spokojny, osadzony umysł i wyjątkowo wnikliwy umysł, poprzez uspokojenie umysłowego błądzenia ku rozpraszającym przedmiotom, oraz bym właściwie rozpoznał prawidłowe znaczenie (pustości).

(10) Wyćwiczywszy się we wspólnych ścieżkach i stawszy się naczyniem, proszę o inspirację, bym z łatwością wszedł na pokład Mocnego jak Diament Pojazdu, najwyższego ze wszystkich pojazdów, świętego brodu dla tych, którzy mają szczęście.

(11) Następnie, kiedy znalazłem niewytworzoną [sztucznie] pewność co do tego, że mówi się, iż podstawą do urzeczywistnienia dwóch rodzajów rzeczywistych osiągnięć są ściśle wiążące praktyki oraz  ślubowane ograniczenia zachowywane w całkowitej czystości, proszę o inspirację, bym je utrzymywał, nawet kosztem własnego życia.

(12) Następnie właściwie rozumiejąc zasadnicze punkty tych dwóch etapów, będących esencją klas tantr, proszę o inspirację, bym urzeczywistnił je zgodnie z niosącą oświecenie mową Czczonego, nigdy nie porzucając wykonywania czterech (codziennych) sesji jogi.

(13) Proszę o inspirację, by stopy duchowych przewodników, którzy wskazują tak doskonałą ścieżkę jak ta, i przyjaciół we właściwej praktyce nadal stały mocno na ziemi, i by chmary zewnętrznych i wewnętrznych przeszkód uspokoiły się.

(14) Obym we wszystkich żywotach nigdy nie był oddzielony od doskonałych guru; obym dobrze wykorzystywał wszechstronną, doskonałą Dharmę i osiągając w pełni wszystkie dobre właściwości etapów i ścieżek obym szybko osiągnął najwyższy stan Wadżradhary.

Przeczytaj komentarz Tsenzhaba Serkonga Rinpoczego I do tego tekstu.

Top