ללמוד את הדרך המדורגת – הלאם-רים

מהותו של הלאם-רים הם שלושת הנתיבים העיקריים של התודעה או דרכי הבנה המדורגים על פי הסדר שבו אנו מפתחים אותם. שלושת הנתיבים הם ההחלטה הנחרצת או הנחישות להשתחרר מכל הסבל הנרחב שחדור בכל, של לידות חוזרות ונשנות ללא שליטה, שאיפת בודהיצ'יטה או השאיפה שתהיה לנו היכולת להגיע להארה למען הזולת, והבנה נכונה של ריקות או מציאות.

Top