គ្រូបង្រៀន និងអ្នកបកប្រែ ពេលខ្លះធ្វើខុស

អ្នកបកប្រែតែងតែធ្វើខុស។ អ្នកមិនគួរពឹងផ្អែកដោយងងឹតងងល់លើអ្វីដែលបាននិយាយ សរសេរ ឬលើឧបករណ៍ថតសំឡេងរបស់អ្នកឡើយ។ នោះគឺមិនល្អទេ។ ដូចគ្នានេះដែរ ពេលខ្ញុំកំពុងបង្រៀន ខ្ញុំអាចនិយាយរអិលអណ្តាត ឬពេលខ្លះនិយាយអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវ។ នៅពេលនោះ អ្នកមិនគួរចាប់យកជំនឿដោយងងឹតងងល់ពីអ្វីដែលអ្នកបានឮនៅពេលក្រោយនៅលើឧបករណ៍ថតសំឡេងរបស់អ្នកនោះទេ។ ដូចព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ចំពោះការប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គថា អ្នកមិនគួរទទួលយកអ្វីមួយដោយគ្រាន់តែខ្ញុំបាននិយាយនោះទេ ប៉ុន្តែអ្នកគួរវិភាគវាដូចជាជនដែលធ្វើតេស្តមាស។ កុំពឹងលើសេចក្ដីជំនឿ ឬជឿទាំងស្រុងលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅលើឧបករណ៍ថតសំឡេង។ 

ទាល់តែអ្នកបានដល់ថ្នាក់ពោធិសត្វទី9 នោះអ្នកនៅតែធ្វើខុស។ ទាល់តែអ្នកបានសម្រេចកម្រិតទីប្រាំបួននេះប៉ុណ្ណោះ ដែលអ្នកនឹងមិនប្រព្រឹត្តកំហុសនៅពេលអ្នកពន្យល់រឿងអ្វីមួយ។ គឺនៅចំណុចនោះហើយដែលអ្នកទទួលបានការយល់ដឹងត្រឹមត្រូវនិងពេញលេញទាំងបួន។ នៅពេលដែលអ្នកសម្រេចបាននូវការពិតនោះ អ្នកនឹងលែងមានកំហុសទៀតហើយ។ 

ជាឧទាហរណ៍ ក្នុងការចាប់ផ្តើមនៃការប្រៀនប្រដៅអំពី Engaging in Bodhisattva Behavior, Bodhicharyavatara ថ្វីត្បិតតែខ្ញុំមិនដឹងថាវាត្រូវបានបកប្រែយ៉ាងណា ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនោះគឺនៅពេលដែល Kunu Lama Rinpoche បានចំណាយពេលពីរឆ្នាំនៅក្នុង Bodhgaya អានសាត្រាស្លឹករឹតសំស្ក្រឹត Buddhapalita ដែលអត្ថបទនោះមិនត្រូវបានបកប្រែជាភាសាទីបេទេ។ នោះគឺជាការនិយាយរអិលនៃអណ្តាត ។ អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានន័យថានោះ គឺសាត្រាស្លឹករឹតពិសេសនោះ ឬការបោះពុម្ពពិសេសនោះមិនត្រូវបានបកប្រែជាភាសាទីបេទេ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទូទៅដែលថាអត្ថបទព្រះពុទ្ធបល្ល័ង្កមិនត្រូវបានបកប្រែជាភាសាទីបេ គឺមិនត្រឹមត្រូវទេ។ អ្នកប្រហែលជាចាំហើយថាខ្ញុំបាននិយាយថា Je Tongkhapa បានសិក្សាអត្ថបទនោះ ហើយទទួលបានការពិតរបស់គាត់ក្នុងន័យនោះ។ អ្នកគួរតែបានពិនិត្យមើលពីខ្ញុំ ហើយសួរសំណួរ ព្រោះថានោះគឺជាវិធីដែលនីតិវិធីត្រូវបានអនុវត្តន៍។ ពេលខ្លះកំហុសបែបនេះនឹងកើតឡើង។

ជាឧទាហរណ៍ នៅថ្ងៃមុននោះ នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញអំពីសាលា Prasangika និង Chittamatra ខ្ញុំបាននិយាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវថា នៅក្នុងសាលា Sautrantika អ្នកមានសំណុំនៃពាក្យមានន័យដូចគ្នាចំនួនបីសម្រាប់បាតុភូតពិតដ៏ស៊ីជម្រៅបំផុតគឺ បាតុភូតលក្ខខណ្ឌ វត្ថុបំណង និងបាតុភូតមិនឋិតិវន្ត។ ខ្ញុំក៏បាននិយាយផងដែរថា អ្នកមានសំណុំនៃសទិសន័យមួយទៀតសម្រាប់បាតុភូតពិតធម្មតា៖ បាតុភូតគ្មានលក្ខខណ្ឌ ធាតុ metaphysical និងបាតុភូតឋិតិវន្ត។ ខ្ញុំបានបន្តថា នៅក្នុងសាលា Chittamatra អ្នកមានការបង្ហាញនូវបាតុភូតដែលមានឥទ្ធិពលផ្សេងទៀត ដែលបានបង្កើតឡើងយ៉ាងហ្មត់ចត់ និងស្រមើស្រមៃទាំងស្រុង ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធនោះ បាតុភូតដែលស្រមើលស្រមៃទាំងស្រុងគឺគ្មានការបង្កើតឡើងពិតប្រាកដ គឺគ្មានអត្ថិភាព។ កាលពីម្សិលមិញ នៅពេលដែលខ្ញុំបានពិនិត្យមើលឯកសារ ទោះបីជាវាមិនត្រូវបានបកប្រែតាមរបៀបនោះក៏ដោយ អ្នកបកប្រែបានកែប្រែវាដោយខ្លួនឯង។ ខ្ញុំបានកែខ្លួនឯង ដោយសារតែខ្ញុំបានផ្លាស់ប្តូរការចាត់តាំងនៃសំណុំនៃសទិសន័យសម្រាប់បាតុភូតពិតពីរប្រភេទនេះ បើយោងតាម Sautrantika ។ នៅក្នុងវិធីនេះ វាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការនិយាយដោយរអិលអណ្តាត។ 

អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកឃើញ លឺ អាន និងធ្វើ។ សូម្បីតែអ្នកដែលបង្រៀនក៏ដោយ បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបង្រៀនហើយ ខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅពិនិត្យមើលពាក្យដែលខ្ញុំបាននិយាយដែរ ហើយពិនិត្យមើលថាតើខ្ញុំបានធ្វើខុសឬអត់។ ដូចគ្នានេះដែរ អ្នកស្តាប់ក៏ត្រូវធ្វើដូចនេះដូចអ្នកបង្រៀនដែរ។

Top