Komentarz do “37 Praktyk Bodhisattwy” – dr Berzin

Bodhisattwowie to ci, którzy starają się osiągnąć oświecenie, by najlepiej jak to tylko możliwe nieść pomoc wszystkim. W tym krótkim poemacie XIV-wieczny tybetański mistrz Togme Zangpo opisuje 37 praktyk, jakie podejmują takie osoby, aby osiągnąć ów cel. Nawet ci, którzy nie podzielają tak wzniosłego dążenia, mogą nauczyć się radzić sobie z problemami życia i lepiej pomagać innym, stosując się do opisanych tu metod. Wykład ten koreluje owo poetyckie przedstawienie ścieżki bodhisattwy z krokami stopniowanej ścieżki ku oświeceniu.

Top