Mechanizm karmy: Prezentacja Asangi

Zgodnie z wyjaśnieniem Asangi karma jest wyłącznie impulsem umysłowym – czynnikiem umysłowym , sposobem doświadczania czegoś. W dokładniej karma jest umysłowym czynnikiem impulsu, który wprawia umysł w ruch i wywołuje karmiczne zachowanie, którego skutkiem jest cierpienie. Po zakończeniu działania karmicznego następuje pokłosie karmiczne, wszystko, co pozostało w czyimś umysłowym kontinuum w wyniku działania karmicznego. Istnieją przypadki, w których pokłosie karmiczne dojrzewa jako skupiska przyszłego odrodzenia, jak wyjaśniono w mechanizmie dwunastu ogniw współzależnego powstawania. Dojrzewa również jako to, czego doświadcza się w takich odrodzeniach. Pokłosia karmicznego możemy pozbyć się etapami, by następnie osiągnąć wyzwolenie i nie będziemy już doświadczać cierpienia. Ta prezentacja zawiera przydatne wykresy, które wyjaśniają mechanizmy karmy.

Top