Zdrowy sposób rozwijania siebie poprzez lam-rim

Bardzo ważne jest zbadanie kwestii jaźni, „ja”, aby lepiej zrozumieć, czym jest rzeczywistość, gdyż zgodnie z naukami buddyjskimi, faktyczną przeszkodą w osiągnięciu celów naszych stopniowanych motywacji lam-rim jest nieświadomość tego, jak naprawdę istniejemy. Mamy albo poprawne, albo nieprawidłowe pojmowanie zarówno powierzchownej, konwencjonalnej prawdy o sobie samych, jak i najgłębszej prawdy o tym, jak istniejemy. Niemniej jednak, niezależnie od tego, czy jest to konwencjonalne „ja”, czy fałszywe „ja”, oba są przypisywaniem czegoś, co przedstawia „mnie”.

Top