Zwyczajne praktyki wiążące z rodzinami buddy

Przekaz mocy (inicjacja) w jakikolwiek system tantry anuttarajogi lub jogi wymaga, oprócz przyjęcia ślubów bodhisattwy i ślubów tantrycznych, podjęcia się zobowiązania  wykonywania i utrzymywania pewnych praktyk, które tworzą ścisłe więzi (dam-tshig, sanskr. samaya, praktyka wiążąca) z poszczególnymi cechami rodzin Buddy (rigs). To, co często tłumaczy się jako „rodziny Buddy”, to cechy odnoszące się do aspektów natury buddy – w szczególności do aspektów umysłowej aktywności przejrzystego światła – umożliwiających nam osiągnięcie oświecenia. Podobnie jak w przypadku pięciu skupisk (sanskr. skandha), w swej oczyszczonej formie, każda a nich jest reprezentowana przez postać Buddy (jidam, tyb. yi-dam), związaną z jednym z pięciu rodzajów głębokiej świadomości (ye-shes, mądrość buddy).

[Jeśli chodzi o różnicę między ślubem, a praktykami wiążącymi, zob.: Dodatkowe praktyki wiążące]

Podobnie jak w przypadku rdzennych ślubów tantrycznych istnieją dwie wersje praktyk wiążących – jedna wspólna dla wszystkich systemów tantry anuttarajogi i jogi, i jedna szczególna dla Kalaczakry. W tym miejscu przyjrzymy się 19 zwykłym  praktykom, które ściśle wiążą nas z pięcioma cechami rodzin buddy, jak zostało to wyjaśnione w tradycji Gelug przez Tsongkhapę (Tsong-kha-pa Blo-bzang grags-pa). Żyjący w XVII wieku Czwarty Panczenlama (Pan-chen Blo-bzang chos-kyi rgyal-mtshan) skomponował tekst zatytułowany „Joga w sześciu sesjach” (Thun-drug rnal-‘byor) dla praktykujących w szkole gelug, aby pomagał im, by z uważnością pamiętali o owych  dziewiętnastu praktykach poprzez recytowanie go sześć razy dziennie. Pozostałe trzy tradycje tybetańskie wyjaśniają ów zestaw w podobny sposób poza kilkoma drobnymi różnicami.

[Zob.: Nadzwyczajne praktyki wiążące z rodzinami Buddy]

Praktyki wiążące z Wairoczaną

Aby stworzyć ścisłą więź z podobną do zwierciadła głęboką świadomością (me-long lta-bu’i ye-shes), reprezentowaną przez postać Buddy Wairoczany (rNam-par snang-mdzad), przyjmujemy bezpieczny kierunek (schronienie) od

 • Buddów,
 • Dharmy,
 • Sanghi.

W podobny sposób praktykujemy wiążącą się z tym samodyscyplinę etyczną poprzez:

 • powstrzymywanie się do destrukcyjnych działań,
 • podejmowanie konstruktywnych działań, takich jak studiowanie i medytacja, aby rozwijać dobre właściwości,
 • pracę dla pożytku innych.

W wielu tradycjach kagju naucza się, że owe praktyki związane z Wairoczaną tworzą więź z głęboką świadomością sfery rzeczywistości (chos-dbyings ye-shes).

W tradycji ningma, rozwijanie poziomów bodhicitty aspiracji i zaangażowania zastępuje pierwsze trzy.

Przyjmowanie bezpiecznego kierunku, praktykowanie samodyscypliny etycznej i rozwijanie bodhicitty przynosi coraz większą jasność, jak w zwierciadle, sfery rzeczywistości, zarówno oświecenia, jak i przebiegu prowadzących do niej przyczyn i skutków zachowania.

Praktyki wiążące z Ratnasambhawą

Cztery praktyki tworzą ścisłą więź z cechą rodziny Buddy reprezentowaną przez Ratnasambhawę (Rin-czen ‘byung-gnas), głęboką świadomość równości rzeczy (mnyam-nyid ye-shes). Polegają na  byciu szczodrym na cztery sposoby, na dawaniu lub zawsze byciu gotowym do dawania:

 • przedmiotów materialnych i bogactwa,
 • nauk Dharmy i rad,
 • ochrony przed lękiem, głównie poprzez spokojną bezstronność i otwartość wobec innych, tak by byli wolni od lęku przed tym, że się ich uczepi, odrzuci lub zignoruje,
 • miłości będącej życzeniem, by inni byli szczęśliwi i aby posiedli przyczyny szczęścia.

Dając szczodrze, zyskujemy coraz szersze urzeczywistnienie równości nas samych i innych.

Praktyki wiążące z Buddą Amitabhą

Trzy praktyki budujące ścisłą więź z głęboką świadomością indywidualności rzeczy (sor-rtog ye-shes) reprezentowaną przez Amitabhę ('Od-dpag med). Polegają na podtrzymywaniu nauk:

 • trzech pojazdów sutr (śrawaki, pratjekabuddy i bodhisattwy),
 • zewnętrznych pojazdów niższej klasy tantr (kriji i czarji),
 • ukrytych (tajemnych) pojazdów tantr najwyższej klasy (jogi i anuttarajogi).

Podtrzymywanie wszystkich nauk Buddy przynosi coraz głębsze zrozumienie indywidualnej doskonałości i zręczności każdej metody.

Praktyki wiążące z Amoghasiddhim

Dwie praktyki tworzące ścisłą więź z osiąganiem głębokiej świadomości (bya-grub ye-shes) i Amoghasiddhim (Don-yod grub-pa) to:

 • chronienie naszych ślubów,
 • czynienie ofiar.

Chronienie swoich ślubów tradycja ningma zastępuje angażowaniem się w takie działania, jak uśmierzanie cierpienia (zhi-ba) i pobudzanie dobrych właściwości innych (rgyas-pa, zwiększanie, wzrost). Dzieli także składanie ofiar na dwie praktyki – składanie ofiar w ogóle oraz ofiarowywanie torm, czyli ciast wytwarzanych ciast z mąki jęczmiennej i masła.

Działanie w zgodzie ze swymi ślubami, podejmowanie działań podobnych do działań Buddy i składanie ofiar przynosi coraz więcej mądrości i zręczności w osiąganiu wszystkich celów.

Praktyki wiążące z Akszobhją

Cztery praktyki tworzą ścisłą więź z Akszobhją (Mi-bskyod-pa) i cechą rodziny głębokiej świadomości sfery rzeczywistości (sanskr. dharmadhatu). Wiele systemów kagju zastępuję ją głęboką świadomością podobną zwierciału.

Owe cztery praktyki to:

 • utrzymywanie wadżry i błogiej świadomości, którą symbolizuje, jako naszej metody,
 • utrzymywanie dzwonka i rozróżniającej świadomości pustki, którą on reprezentuje, jako naszej mądrości,
 • utrzymywanie mudry, czyli pieczęci wizualizowania siebie jako pary postaci buddy w zjednoczeniu reprezentujących nierozdzielne zjednoczenie metody i mądrości,
 • utrzymywanie odpowiedniego związku z mistrzem tantrycznym.

Utrzymywanie poziomu świadomości, który jest zarówno błogi, jak i rozróżniający pustkę oraz postępowanie za instrukcjami w pełni wykwalifikowanego mistrza tantrycznego przynosi coraz pełniejsze urzeczywistnienie sfery rzeczywistości, tak wyraźnie, jakby widzianą w zwierciadle.

Top