Skuteczna praktyka tantry

Aby rozwinąć skuteczną praktykę tantry, ważne jest, by prawidłowo zidentyfikować nasze czynniki Natury Buddy i być o nich przekonanym, oraz zdać sobie sprawę, że ograniczają je nasze emocjonalne i poznawcze zaciemnienia. Rozumiemy, że aby osiągnąć obecnie wydarzający się stan Buddy, musimy nie tylko skoncentrować się na przypisaniu etykiety naszego konwencjonalnego „ja” naszemu jeszcze niewydarzającemu się jeszcze oświeceniu, reprezentowanym przez postać Buddy, lecz także uwolnić od tych zaciemnień. Osiągnięcie tego wymaga oczyszczenia się z naszego negatywnego potencjału i wytworzenia w sobie pozytywnego potencjału i wraz z bodhicittą poświęcania go oświeceniu. Dlatego, aby nasza praktyka tantry była skuteczna, musimy wykonać to, co nazywamy praktykami wstępnymi, czy też praktykami przygotowawczymi. Bez nich nasza praktyka tantry nie będzie bowiem zbyt skuteczna.

Top