Nadzwyczajne praktyki wiążące z rodzinami Buddy

Oprócz ślubów bodhisattwy i ślubów tantrycznych oraz zwyczajnych praktyk wiążących (dam-tshig, sanskr. samaja) z pięcioma rodzinami Buddy, przyjęcie upełnomocnienia (inicjacji) Kalaczakry pociąga za sobą dodatkowe przyrzeczenie utrzymywania sześciu nadzwyczajnych praktyk budujących ścisłą więź z cechami rodzin buddy.

[dla wyjaśnienia różnicy między ślubem a praktyką wiążącą, zobacz: Dodatkowe praktyki wiążące. Zobacz także: Zwyczajne praktyki wiążące z rodzinami buddy]

Podobnie jak w przypadku dziewiętnastu zwyczajnych przyrzeczeń, pierwszych pięć praktyk tworzy ścisłe więzi z pięcioma rodzajami głębokiej świadomości, reprezentowanymi przez postacie Buddy Akszobhji, Amoghasiddhi’ego, Ratnasambhawy, Amitabhy i Wairoczany. Są to, odpowiednio: odbieranie życia, wypowiadanie nieprawdziwych słów, kradzież majątku innych, przywłaszczanie sobie cudzych małżonków, spożywanie alkoholu i mięsa. Podobnie jak w przypadku czwartego dodatkowego ślubu bodhisattwy dotyczącego samodyscypliny etycznej, odnoszą się one do niewahania się nigdy, jeśli trzeba dokonać destrukcyjnego aktu ciała lub mowy, gdy wymaga tego miłość i współczucie,  a nie ma innej możliwości.

[Zobacz: Drugorzędne ślubowania bodhisattwy]

Szczególna dla Kalaczakry jest przedstawienie szóstej cechy rodzin Buddy – przejrzystego światła samej aktywności umysłu reprezentowanej przez Wadżrasattwę. Niewyszydzanie narządów płciowych kobiet tworzy ścisłą więź z tą cechą. Jest ona odpowiednikiem czternastego zwyczajnego rdzennego ślubu tantrycznego – niewyszydzania kobiet.

[Zobacz: Zwyczajne rdzenne śluby tantryczne]

Kalaczakra przedstawia dwa alternatywne znaczenia dla każdego z sześciu działań wiążących: wyraźne sugerujące (drang-don) i domyślnie sugerowane (nges-don). Jak zdefiniowano je w egzegetycznym systemie Guhjasamadży sześciu alternatywnych znaczeń (mtha'-drug) wyrażeń wadżry, „znaczenia wyraźne sugerujące” są to dosłowne znaczenia. Owe dosłowne znaczenia sugerują również coś głębszego i ukrytego, czyli „domyślnie sugerowane znaczenia”. Tutaj przedstawimy wyjaśnienie podawane w tradycji gelug.

Wyraźnie sugerująca praktyka wiążąca

(1) Aby ściśle związać się z rodziną Akszobhji symbolizowaną przez wadżrę, odbieranie życia oznacza zabicie szkodliwej istoty. Na przykład, musimy zabić wściekłego psa, który gryzie ludzi, a naszą motywacją jest wyłącznie współczucie i nie ma żadnych innych środków, by powstrzymać szkody, jakie ów pies wyrządza. Jest to podobne do jednego z dodatkowych ślubów bodhisattwy – niewahania się przed dokonaniem destrukcyjnego działania, gdy wzywają do tego miłość i współczucie.

Tego rodzaju zabijanie wymaga głębokiej świadomości sfery rzeczywistości (chos-dbyings ye-shes), by rozróżniać pomiędzy tym, co należy przyjąć, a tym, co należy odrzucić. Wymaga to również głębokiej, podobnej do zwierciadła świadomości (me-long lta-bu'i ye-shes), aby odzwierciedlać pełen zakres sytuacji. Wymaga to również bezinteresownej odwagi, by jako początkujący bodhisattwa przyjąć wszelkie bolesne konsekwencje mogące wyniknąć z takiego czynu.

(2) Aby związać się z rodziną Amoghasiddhi’ego symbolizowaną przez miecz, wypowiadanie nieprawdziwych słów oznacza wyjaśnienie, jak rzeczy się jawią, co nie jest zgodne z tym jak istnieją. Zatem, w technicznym sensie, oznacza to wyjaśnianie nauk poziomu interpretowalnego (drang-don), gdy jest to pomocne, a nie tylko nauk ostatecznego poziomu (nges-don) dotyczących pustki. Na przykład, w praktyce dnia codziennego, aby pomóc komuś w podjęciu trudnej decyzji, takiej jak zakup domu, upraszczamy zmienne, które należy wziąć pod uwagę, chociaż w rzeczywistości kwestia ta jest znacznie bardziej złożona. Wypowiadanie takich zwodniczych słów wymaga głębokiej świadomości (bya-grub ye-shes), która jest świadoma, jak osiągnąć różne cele.

(3) Aby związać się z rodziną Ratnasambhawy symbolizowaną przez klejnot, kradzież cudzego bogactwa oznacza odbieranie ich własności ludziom, którzy jej skąpią, by pomóc im pokonać ich skąpstwo i dać owe rzeczy innym, którzy ich potrzebują. Przykładem tego jest opodatkowywanie bogatych za przedmioty luksusowe i wykorzystywanie uzyskanych tak pieniędzy do żywienia ubogich. Branie tego, co nie jest dawane, wynika z zrównującej głębokiej świadomości (mnyam-nyid ye-shes), która jest świadoma równości potrzebujących.

(4) Aby związać się rodziną Amitabhy symbolizowaną przez lotos, przywłaszczenie sobie małżonków innych osób oznacza, w szczególnych okolicznościach, odbieranie żon lub mężów osobom będących nadmiernie do nich przywiązanym, aby dopomóc takim osobom pokonać ich zależność. Ta praktyka wiążąca nie oznacza konkretnie  pozamałżeńskich romansów. Przywłaszczenie sobie na kilka dni czyjegoś męża, by pomógł nam w przeprowadzce, może pomóc przywiązanej do niego żonie stać się bardziej samodzielną. Kradzież małżonków opiera się na indywidualizującej głębokiej świadomości (sor-rtog ye-shes), która wyróżnia konkretną osobę.

5) Aby związać się z rodziną Wairoczany symbolizowaną przez koło, spożywanie alkoholu i mięsa oznacza używanie ich w specjalnych celach bez przywiązania. Niektóre lekarstwa zrobione są na bazie alkoholu, a niektóre choroby, takie jak zapalenie wątroby, wymagają diety zawierającej mięso. Aby odzyskać zdrowie i wzmocnić nasze ciała, by zaangażować się w praktykę medytacji i służyć innym, możemy potrzebować przyjmować te substancje, nawet jeśli normalnie byśmy ich unikali. Przyjmowanie alkoholu i mięsa w takich okolicznościach wymaga głębokiej, podobnej zwierciadłu świadomości, by jasno odzwierciedlać naszą sytuację oraz głęboką świadomość sfery rzeczywistości, aby robić to, co jest zgodne z faktami.

(6) Aby związać się z rodziną Wadżrasattwy symbolizowaną przez tasak, niewyszydzanie narządów płciowych kobiet. Błogość zjednoczenia powstająca w zależności od narządów płciowych kobiety, może wzmocnić błogą świadomość pustki i przenieść umysł na bardziej subtelne poziomy, tak by owa błoga świadomość miała miejsce wraz z umysłową aktywnością przejrzystego światła. W ten sposób, niewyszydzanie żeńskich narządów płciowych tworzy ścisłą więź z umysłem przejrzystego światła.

Domyślnie sugerowane praktyki wiążące

Sześć domyślnie sugerowanych praktyk wiążących odbierania życia itd. to szczególne metody kultywowane w jogach fazy spełnienia Kalaczakry (rdzogs-rim) stosowane w centralnym kanale energii na sześciu głównych czakrach. Praktyki te pomagają rozpuszczać subtelne wiatry energii w tych czakrach i osiągnąć niezmienną, błogą świadomość (mi-'gyur-ba'i bde-ba) pustki poprzez umysłową aktywność przejrzystego światła. Ponieważ sześć czakr reprezentuje sześć postaci Buddy, praktyki te tworzą ścisłe więzi z każdą z nich.

(1) Aby ściśle związać się z rodziną Akshobhji symbolizowaną przez wadżrę, odbieranie życia oznacza związanie, w czakrze korony, subtelnych, twórczych kropli (thig-le, białej bodhicitty), będących podstawą doświadczania błogiej świadomości, a tym samym odebranie życia wiatrom energii orgazmicznego uwolnienia.

(2) Aby związać się rodziną Amoghasiddhi’ego symbolizowaną przez miecz, wypowiadanie nieprawdziwych słów oznacza wypowiadanie, w czakrze serca, kłamliwego słowa krótkiej samogłoski a (sanskryckiego przedrostka oznaczającego przeczenie), sprawiając, że wiatry energii wchodzą do centralnego kanału energii.

(3) Aby związać się z rodziną Ratnasambhawy symbolizowaną przez klejnot, kradzież cudzego bogactwa oznacza kradzież w czakrze gardła, klejnotu spełniającego życzenia niezmiennej kropli, która, podobnie jak stanu Buddy, nie jest dana przez innych.

(4) Aby związać się z rodziną Amitabhy symbolizowaną przez lotos, przywłaszczanie sobie małżonków innych oznacza przywłaszczanie sobie, w czakrze czoła, kobiety niezmiennej błogości wielkiej pieczęci (mahamudry), posiadającej najwyższy aspekt ze wszystkich (bycie pozbawioną formy).

(5) Aby związać się z rodziną Wairoczany symbolizowaną przez koło, spożywanie alkoholu i mięsa oznacza związanie, w czakrze pępka, wiatrów energii, poprzez rozpalenie nimi wewnętrznego ognia tummo, aby doświadczać niezmiennej wielkiej błogości oraz pustki bez orgazmicznego uwolnienia.

(6) Aby związać się z rodziną Wadżrasattwy symbolizowaną przez tasak, niewyszydzanie narządów płciowych kobiet oznacza doświadczanie przyjemności z partnerką pieczętującą (sanskr. mudra), aby wytworzyć niezmienną błogą świadomość pustki, ale jednocześnie wiążąc białą bodhicittę, w czakramie łona, by nie nastąpiło orgazmiczne uwolnienie.

Warianty nadzwyczajnych praktyk wiążących w Guhjasamadży

Przekaz mocy Guhjasamadży pociąga za sobą przyrzeczenie utrzymywania czterech nadzwyczajnych praktyk wiążących, które są wariantami pierwszych czterech domyślnie sugerowanych praktyk wiążących w Kalaczakrze.

(1) Odbieranie życia oznacza odbieranie życia wiatrom energii przez spowodowanie, by weszły, przebywały i rozpuściły się w centralnym kanale energii.

(2) Wypowiadanie nieprawdziwych słów oznacza mówienie o pustce, co nie jest zgodne z niemożliwym sposobem, w jaki wszystko wydaje się istnieć, a mianowicie z prawdziwym istnieniem.

(3) Kradzież cudzego bogactwa (branie tego, co nie zostało dane) oznacza wzięcie stanu Buddy, gdy nie jest on dawany. Oświecenie jest czymś, czego nikt nie może dać; trzeba osiągnąć je samemu.

(4) Przywłaszczanie sobie małżonków innych oznacza bliskie zaznajamianie się z pustką wszystkich zjawisk. Określenie „małżonek” odnosi się do pustki.

Top