Zarys Inicjacji Kalaczakry

Celem poniższego planu jest przegląd trwającej trzy dni inicjacji Kalaczakry. Uczestnicy rytuału mogą go potraktować jako przydatny przewodnik po kolejnych etapach inicjacji. Ponieważ większość ludzi uznaje znaki diakrytyczne sanskryckich sylab nasiennych za mało istotne, zostały one pominięte.

Ceremonia przygotowawcza

A. Określenie motywacji i udzielenie wewnętrznej inicjacji

 1. Płuczemy usta, wykonujemy trzy pokłony i ofiarowanie mandali.
 2. Nasz nauczyciel, Kalaczakra wyjaśnia właściwą motywację dla uzyskania inicjacji.
 3. Wewnętrzna inicjacja.
  Promienie światła z serca naszego nauczyciela, ojca, Kalaczakry, wciągają nas do jego ust. Roztapiając się w kroplę bodhiczitty i przechodząc przez jego członek-wadżrę, wchodzimy do lotosu-łona naszej matki Wiśwamaty. Tutaj rozpuszczamy wszystkie zwyczajne przejawy koncentrując się na pustce. Utrzymując świadomość pustki, powstajemy jako niebieskie HUM, zmieniające się w niebieską wadżrę, a w końcu w prostą formę Kalaczakry. Mamy jedna twarz, dwie ręce, niebieskie ciało, prawą nogę czerwoną i wyprostowaną, a lewą białą i zgiętą i jesteśmy bez partnerki. Światło promieniuje z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry, wzywając męskie i żeńskie formy buddów. Wchodząc przez jego usta, roztapiając się w jego sercu w ogniu uczucia i w formie kropli bodhiczitty przechodząc przez jego członek-wadżrę do lotosu-łona matki, uzyskujemy w nim inicjację. Wypromieniowujemy z lotosu-łona i zajmujemy miejsce w czarnym wschodnim portyku pałacu mandali.

B. Prośba o ślubowania i skłonienie uczniów do zaangażowania się w tantrę

 1. Zwracamy się z prośbą o wskazanie bezpiecznego kierunku, o trening rozwijania bodhiczitty aspiracji oraz o ślubowania bodhisattwy, powtarzając werset trzy razy.
 2. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, objaśnia tantrę, ażeby wzbudzić w nas dla niej podziw.

C. Złożenie ślubowań, ochrona, transformacja i wyniesienie

 1. Przyjmujemy bezpieczny kierunek i ślubowania bodhisattwy, powtarzając werset trzy razy.
 2. Prosimy i przyjmujemy ślubowania tantryczne. Ten punkt zwykle przenosi się do następnego dnia.
 3. Ochrona uczniów nieoddzielnością metody i mądrości poprzez przekształcenie ich sześciu elementów w naturę sześciu żeńskich buddów.
  Wizualizujemy, że element wody naszego ciała staje się białą sylabą U stojącą na białym dysku księżyca w naszym czole, element wiatru staje się czarnym I na czarnym dysku Rahu w naszym sercu, element przestrzeni staje się zielonym A na zielonej twórczej kropli na czubku głowy, element ziemi staje się żółtym LI na żółtym dysku Kalagni w pępku, element ognia staje się czerwonym RI na czerwonym dysku w naszym gardle i element świadomości staje się niebieskim AH na ciemnoniebieskim dysku w okolicy narządów płciowych.
 4. Przekształcenie i wyniesienie na wyższy poziom ciała, mowy i umysłu uczniów.
  Wizualizujemy w swoim sercu na czarnym dysku Rahu, czarne HUM reprezentujące umysł, w gardle, na czerwonym dysku słońca, czerwone AH mowy i na czole na białym dysku księżyca białe OM ciała. Nasz nauczyciel, Kalaczakra dotyka tych trzech miejsc wadżrą i skrapia wodą z muszli. Składa nam ofiary.

D. Rzucenie gałązką neem oraz otrzymanie wody i innych przedmiotów

 1. Ażeby określić jakie osiągnięcia będzie nam najłatwiej uzyskać, rzucamy gałązkę drzewa neem na tacę z narysowaną na niej mandalą. Robimy to trzymając gałązkę w obu rękach, bezpośrednio nad tacą, po czym ją puszczamy recytując mantrę.
 2. Otrzymujemy wodę do zagłębienia na dłoni. Najpierw małą ilością płuczemy usta, wypluwamy ją, po czym resztę wypijamy trzema łykami. W ten sposób oczyszczamy zanieczyszczenia ciała, mowy i umysłu.
 3. Dostajemy dwa kawałki trawy kusia, długi i krótki. Kładziemy je na podołku.
 4. Dostajemy czerwony ochronny sznureczek, który zawiązujemy na górnej części lewego albo prawego ramienia. Nosimy go do czasu nadejścia Buddy Maitreji albo dopóki nie rozwiniemy czystej miłości.

E. Rozmieszczenie sześciu rodzin buddy i wezwanie Wadżrasattwy

 1. Wizualizujemy nasienne sylaby sześciu buddów w sześciu miejscach swojego ciała: na czole białe OM, w gardle czerwone AH, w sercu czarne HUM, w pępku żółte HOH, na czubku głowy zielone HAM, a w okolicach narządów płciowych niebieskie KSZA. Sześciu buddów mandali emanuje swoje repliki, które wchodzą do sylab i rozpuszczają się w nich.
 2. Powtarzamy długą mantrę wzywającą Wadżrasattwę, ażeby przekształcić i wznieść na wyższy poziom swoje ciało, mowę i umysł.

F. Powiększenie szczęścia uczniów poprzez wyjaśnienie dharmy i instrukcje dotyczące analizy ich snów

 1. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, powiększa nasze szczęście objaśniając jaką wielką i rzadką mamy okazję, spotykając się a naukami tantry.
 2. Przekazuje nam sześciosylabową mantrę: OM AH HUM HO HAM KSZA, którą powtarzamy za nim. (Tybetańczycy wymawiają “ham ksza” jak “hankja”.) Poucza nas, żeby powtarzać tą mantrę dzisiaj, przed pójściem spać i umieścić dłuższą trawę pod materacem, równolegle do ciała, wierzchołkiem skierowanym w kierunku głowy, a krótszą pod poduszką, prostopadle do dłuższej, z wierzchołkiem na zewnątrz od twarzy, kiedy będziemy leżeć na prawym boku. Doradza nam, żebyśmy spali w takiej pozycji z głową w kierunku mandali. Nawet jeżeli głowa nie znajduje się we właściwym kierunku, wyobraźmy sobie i czujemy, że jest. Mówi nam, żeby obserwować i zapamiętać sny, które będziemy mieli o świcie, kiedy niebo zacznie się rozjaśniać.

Pierwszy dzień właściwej inicjacji

I. Wejście z zasłoniętymi oczami, pozostawanie na zewnątrz zasłony

 1. Płuczemy usta wodą i wykonujemy trzy pokłony. Nasz nauczyciel. Kalaczakra, poucza nas, ażeby nie być dymnym z pomyślnych snów ani przygnębionym z powodu niepomyślnych. Wszystkie sny są pozbawione samoistnego istnienia. Ofiarowuje tormę, żeby usunąć przeszkody. Wykonujemy ofiarowanie mandali.
 2. Aby stać się szczęśliwym dzięki okazji uzyskania najwyższego osiągnięcia – oświecenia, powtarzamy długą mantrę, dwa razy w sanskrycie i raz po tybetańsku.
 3. Zwracamy się z prośbą o wskazanie bezpiecznego kierunku, o trening rozwijania bodhiczitty aspiracji oraz o ślubowania bodhisattwy, powtarzając werset trzy razy.
 4. Główni uczniowie otrzymują rytualny strój – dolną i górną część, oraz wypukłość na głowę. Wszyscy dostajemy czerwone wstążki do zasłaniania oczu, które zakładamy na czoło oraz kwiat, który trzymamy na podołku.
 5. Rzucamy gałązką neem i wypijamy trzy łyki wody dla oczyszczenia, jak poprzedniego dnia.
 6. Przekształcamy się w prostą formę Kalaczakry, z jedną twarzą i dwoma rękami, o niebieskim ciele, trzymającego wadżrę i dzwonek, z prawą nogą czerwoną i wyprostowaną, a lewa białą i zgiętą i obejmującego Wiśwamatę, z jedną twarzą i dwoma rękami, trzymającą zakrzywiony nóż i czarkę z czaszki. W swoim sercu wizualizujemy na czarnym dysku Rahu, czarne HUM, w gardle, na czerwonym dysku słońca, czerwone AH i na czole, na białym dysku księżyca, białe OM. Światła z tych trzech sylab wypełniają nasze ciało, przekształcając je w przejrzyste światło.
 7. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, zapytuje nas z jakiej pochodzimy rodziny, hinajany czy mahajany i czego sobie życzymy. Odpowiadamy, że mamy szczęście ponieważ posiadamy mahajanistyczną naturę buddy i pragniemy ekstatycznej świadomości oświecenia.
 8. Powtarzając żałosny werset wyznający potrzebę bezpiecznego kierunku, przyjmujemy schronienie i ślubowania bodhisattwy, powtarzając inny werset trzy razy.
 9. Zwracamy się z prośbą o ślubowania tantryczne, powtarzając werset, a następnie składamy je powtarzając inny werset trzy razy.
 10. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, objaśnia dwadzieścia pięć rodzajów opanowanego zachowania. Powtarzamy trzy razy werset przyrzeczenia stosowania ich.
 11. Wszystkoobejmująca joga.
  Poświęcamy serce dla osiągnięcia oświecenia, ażeby przynosić każdemu pożytek, rozwijamy konwencjonalną bodhiczittę, wizualizując ją w formie białego dysku księżyca leżącego płasko w sercu. Następnie rozwijamy najgłębszą bodhiczittę, umysł skupiony na pustce. Wizualizujemy ją jako pionowo stojącą wadżrę na dysku księżyca w swoim sercu. Powtarzamy mantrę, potwierdzającą, że zawsze będziemy utrzymywać takie postawy w sercu i w umyśle. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, emanuje replikę tych dwóch z podobnego dysku księżyca i wadżry w swoim sercu, które rozpuszczają się w księżycu i wadżrze w naszym sercu. Trzymając kwiat i wadżrę przy naszym sercu, recytuje mantrę stabilizując te postawy.
 12. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, kladzie wadżrę na naszej głowie i przypomina nam o zachowaniu poufności.

II. Wejście z zasłoniętymi oczami do pałacu mandali

A. Wejście, okrążanie i pokłony

 1. Kiedy zasłona zostaje odsunięta, wchodzimy do mandalu pałacu przez czarną wschodnią bramę. Z zasłoniętymi oczami jesteśmy prowadzenie przez niebieskiego Karmawdżrę, wyemanowanego asystenta naszego nauczyciela, Kalaczakry. Karmawadżra trzyma w prawej ręce wadżrę, którą chwytamy za koniec. Trzymamy się jej lewą ręką i trzy razy okrążamy mandalę w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, korytarzem znajdującym się na parterze, pomiędzy murem i platformą i powtarzamy mantrę.
 2. W czarnym, wschodnim hallu wejściowym, przekształcamy się w zielonego Akszobhję i powtarzając mantrę trzy razy składamy pokłon głównej postaci. Replika Akszobhji z mandali rozpuszcza się w nas.
 3. Pozostając w czarnym wschodnim hallu wejściowym, przekształcamy się w czarnego Amoghasiddhiego i powtarzając mantrę trzy razy składamy mu pokłon. Jego replika z mandali rozpuszcza się w nas.
 4. Okrążając mandalę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przechodzimy do czerwonego południowego hallu wejściowego, przekształcamy się w czerwonego Ratnasambhawę i powtarzając mantrę trzy razy składamy mu pokłon. Jego replika z mandali rozpuszcza się w nas.
 5. Okrążając mandalę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przechodzimy do białego północnego hallu wejściowego, przekształcamy się w białego Amitabę i powtarzając mantrę trzy razy składamy mu pokłon. Jego replika z mandali rozpuszcza się w nas.
 6. Okrążając mandalę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przechodzimy do żółtej zachodniej bramy, przekształcamy się w żółtego Wairoczanę i powtarzając mantrę trzy razy składamy mu pokłon. Jego replika z mandali rozpuszcza się w nas.
 7. Okrążając mandalę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przechodzimy do czarnej wschodniej bramy i pozostając żółtym Wairoczaną, trzy razy składamy pokłon naszemu nauczycielowi, Kalaczakrze, powtarzając mantrę.

B. Złożenie przysięgi

 1. Kładąc wadżrę na naszej głowie, nasz nauczyciel Kalaczakra, opisuje korzyści z utrzymywania praktyki w tajemnicy.
 2. Trzymając wadżrę na naszej głowie, opisuje fizyczne przeszkody, jakie się pojawiają, kiedy nie zachowujemy tajemnicy.
 3. Kładąc wadżrę na naszym sercu, opisuje mentalne przeszkody, jakie się pojawiają, kiedy nie zachowujemy tajemnicy.
 4. Wyjaśniając zarówno korzyści z utrzymywania tajemnicy jak i niedogodności wynikające z jej nieprzestrzegania, daje nam z muszli łyk wody na potwierdzenie złożenia przysięgi.
 5. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, bierze nas za rękę i wyjaśnia jak ważne jest nie dyskwalifikowanie swojego mistrza wadżry.

C. Wezwanie istot głębokiej świadomości i recytacja słów prawdy

 1. Trzy razy powtarzamy werset prośby. Rozpuszczamy wszystkie zjawiska skupiając się na pustce. Utrzymując świadomość pustki, powstajemy jako niebieskie HUM i przekształcamy się w pełną formę Wadżrawegi, groźnego i pełnego mocy, o niebieskim ciele, czterech twarzach, dwudziestu sześciu rękach i dwóch nogach. W naszym pępku, żółte LAM przekształca się w kwadratową, żółtą mandalę ziemi, oznaczoną kołem, a na niej na żółtym dysku Kalagni pionowo stoi żółte HOH. W naszym sercu, czarne YAM przekształca się w czarną półkolistą mandalę wiatru, oznaczoną dwiema chorągwiami, a na niej na czarnym dysku Rahu, pionowo stoi czarne HUM. W naszym gardle, czerwone RAM przekształca się w trójkątną mandalę ognia oznaczoną klejnotem, a na niej na czerwonym dysku słońca pionowo stoi czerwone AH. Na naszym czole, białe WAM przekształca się w białą okrągłą mandalę wody oznaczona wazą, a na niej na białym dysku księżyca pionowo stoi białe OM. Światło promieniuje z tych czterech sylab i z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry i sprowadza cztery formy buddy – białe Ciało wadżry, czerwoną Mowę wadżry, czarny Umysł wadżry i żółtą Głęboką świadomość – które rozpuszczają się w tych czterech sylabach.
 2. Pod naszymi stopami, czarne YAM przekształca się w czarną półkolistą mandalę wiatru oznaczoną YAM. Na niej, czerwone RAM przekształca się w czerwoną trójkątną mandalę ognia oznaczoną RAM. Na niej, na każdej naszej stopie jest czerwone DŻAI promieniujące światłem. Światło z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry uderza w mandalę wiatru, dzięki czemu mandala ognia zaczyna płonąć. Światło z dwóch sylab DŻAI promieniuje przez pory naszych stóp pobudzając sylaby na czterech dyskach planet, które wysyłają światło wypełniające nasze całe ciało. Równocześnie światło promieniuje z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry i sprowadza wszystkich buddów w formach Kalaczakry i Wadżrawegi, którzy wypełniają całą przestrzeń i jak deszcz spadają na nas rozpuszczając się w naszym ciele.
 3. Recytując mantrę, nasz nauczyciel, Kalaczakra, sypie płatki kwiatów na naszą głowę.
 4. Zabezpieczamy i stabilizujemy zstąpienie istot głębokiej świadomości pieczętując swoje sześć czakr nasiennymi sylabami cech sześciu rodzin buddy metody i mądrości. Na czole wizualizujemy białe OM, w sercu czarne HUM, na czubku głowy zielone HAM, w pępku żółte HOH, w gardle czerwone AH i okolicy narządów płciowych niebieski KSZA.
 5. Na znak przyszłego osiągnięcia, na chwilę zdejmujemy zasłonę z oczu, patrzymy w górę i zwracamy uwagę na kolor, jaki się wtedy pojawi.
 6. Karmawadżra, wyemanowany asystent naszego nauczyciela, Kalaczakry, prowadzi nas podczas trzykrotnego okrążania mandali w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 7. Nasz nauczyciel, Kalaczakra w formie Karmawadżry, stoi przy wschodniej bramie pałacu mandali i recytuje słowa prawdy, prosząc uczniów, żeby wskazali cechy rodziny buddy, z którymi mają najsilniejszy związek.

III. Wejście jako ktoś, kto widzi mandalę

 1. Wciąż w formie Wadżrawegi, ofiarowujemy mandali kwiat, który dostaliśmy wcześniej. Trzymamy kwiat w obydwu rękach, bezpośrednio nad tacą z namalowaną na niej mandalą, znajdującą się nad wazą. Recytując mantrę opuszczamy kwiat. Z kierunku w jakim spadł kwiat, dowiadujemy się z jaką cechą rodziny buddy mamy największe pokrewieństwo i z niej otrzymujemy tajemne imię. Z powrotem dostajemy kwiat, który kładziemy na czubku głowy, powtarzając mantrę. Dzięki dotknięciu kwiatem czubka głowy doświadczamy ekstatycznej świadomości pustki.
 2. Zdejmujemy zasłonę z oczu i wyraźnie widzimy mandalę. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, opisuje mandalę i wszystkie znajdujące się w niej postaci.
 3. Ogarnięci radością widzenia mandali, recytujemy werset wskazujący na ścisły związek.

Drugi dzień właściwej inicjacji

IV. Udzielenie inicjacji tym, którzy weszli

 1. Wciąż w formie Wadżrawegi, prosimy o udzielenie siedmiu inicjacji wychowujących dziecko, powtarzając werset trzy razy.
 2. Nasz nauczyciel. Kalaczakra, składa ofiarę ognia, ażeby oczyścić oznaki niepomyślności oraz składa inne ofiary.

A. Inicjacja Wody

 1. Prowadzeni przez emanację naszego nauczyciela, Kalaczakry, okrążając mandalę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przechodzimy do białego północnego hallu wejściowego, gdzie stoimy naprzeciwko białej twarzy naszego nauczyciela, Kalaczakry.
 2. Ofiarowujemy mandalę, prosząc o inicjację wody oczyszczającą nasze pięć elementów ciała i trzy razy powtarzamy mantrę prośby.
 3. Wewnętrzna Inicjacja.
  Promienie światła z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry, wciągają nas do jego ust. Stapiając się w kroplę bodhiczitty i przechodząc przez jego członek-wadżrę, wchodzimy do lotosu-łona Wiśwamaty. Tutaj rozpuszczamy wszystkie zwyczajne zjawiska, skupiając się na pustce. Utrzymując świadomość pustki, najpierw powstajemy jako białe OM, następnie biały lotos i w końcu jako biały budda Ciało wadżry, z trzema twarzami i sześcioma rękami, siedzący ze skrzyżowanymi nogami i obejmujący czerwoną Pandarawasin, również z trzema twarzami i sześcioma rękami. Światło promieniuje z serca naszego nauczyciela Kalaczakry i powraca z istotami głębokiej świadomości, które roztapiają się w nas będącym Ciałem Wadżry. Jeszcze raz, światło promieniuje z jego serca, wzywając wszystkich męskich i żeńskich buddów. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, składa im ofiary i prosi, żeby udzielili inicjacji jego uczniom. Zgadzając się z radością, łączą się ze sobą w pary i stapiają w krople bodhiczitty. Wchodząc przez wierzchołek jego głowy, zstępują poprzez środek jego ciała i przechodzą przez członek-wadżrę do lotosu-łona Wiśwamaty, gdzie udzielają nam inicjacji. Wypromieniowujemy z lotosu-łona i wracamy do białego północnego hallu wejściowego, gdzie zajmujemy miejsce.
 4. Nasz nauczyciel, Kalaczakra usuwa przeszkody i oczyszcza nasze pięć elementów ciała i wodę w wazie, rozpuszczając je w pustkę. W stanie pustki, nasze pięć elementów i woda w wazie, powstają jako pięciu żeńskich buddów, siedzących ze skrzyżowanymi nogami i obejmujących pięciu partnerów, wszystkie postaci mają trzy twarze i sześć rąk. Wewnątrz naszego ciała, pięciu żeńskich buddów znajduje się w czakrach na czubku głowy, na czole, w gardle, w sercu i w pępku. Na czole każdej postaci jest białe Om, w gardle czerwone AH i w sercu czarne HUM, a w pępku żółte HOH.
 5. Światło promieniuje z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry i powraca wraz z istotami głębokiej świadomości, które stapiają się z żeńskimi buddami wazy i z naszymi elementami. Żeńscy buddowie w mandali inicjują żeńskich buddów w wazie i każdy otrzymuje jako ozdobę na głowie, postać głównego buddy z jego rodziny. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, składa ofiary żeńskim buddom w wazie. Rozpuszczają się oni w krople bodhiczitty i z powrotem przekształcają w wodę w wazie.
 6. Jeszcze raz światło promieniuje z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry, wzywając męskich i żeńskich buddów i boddhisattwów udzielających inicjacji. Składa im ofiary i prosi o inicjowanie jego uczniów, na co wyrażają zgodę. Niektórzy z nich recytują wersety pomyślności, inni rzucają kwiaty, a groźni usuwają przeszkody. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, recytuje wersety pomyślności, podczas gdy jego asystent Karmawadżra trzyma wazę. Żeńscy buddowie w mandali udzielają właściwej inicjacji wody przy pomocy białych waz bodhiczitty, wylewając je na naszą głowę.
 7. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, recytując werset i mantrę, skrapia wodą z muszli pięć miejsc naszego ciała, wierzchołek głowy, prawe i lewe ramię oraz prawe i lewe biodro. Następnie skrapia nas wodą ażeby nas obmyć i daje łyk do wypicia. Przez skropienie i obmycie, zostajemy oczyszczeni z cierpienia i zanieczyszczeń, przez wypicie doświadczamy ekstatycznej świadomości pustki. Nasze pięć elementów ciała jest teraz w pełni inicjowane jako pięciu żeńskich buddów.
 8. Światło promieniuje z pięciu żeńskich buddów w naszym ciele i sprowadza z mandali ich repliki. Tak samo jak inne postaci udzielające nam inicjacji, rozpuszczają się w żeńskich buddach naszego ciała. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, składa nam ofiarę.
 9. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, wyjaśnia, że inicjacja wody jest analogiczna do obmycia dziecka bezpośrednio po urodzeniu, Zmywa ona zanieczyszczenia pięciu elementów ciała i zasadza nasiona w naszym umyśle-strumieniu dla urzeczywistnienia pięciu żeńskich buddów i aktualnych osiągnięć uzależnionych od nich. Gwarantuje nam możliwość uzyskania pozytywnego potencjału, takiego samego jak bodhisattwy znajdującego się na pierwszym poziomie umysłu.

B. Inicjacja Korony

 1. Ofiarowujemy mandalę, prosząc o inicjację korony oczyszczającą pięć złożonych czynników naszego doświadczenia (skupisk) i trzy razy powtarzamy mantrę prośby.
 2. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, usuwa przeszkody i oczyszcza nasze pięć skupisk i koronę, rozpuszczając je w pustkę. W stanie pustki, pięć skupisk i korona powstają jako pięciu Buddów, siedzących ze skrzyżowanymi nogami i obejmujących partnerki, wszystkie postacie posiadają trzy twarze i sześć rąk. W naszym ciele, pięciu buddów znajduje się w czakrach na głowie, na czole, w gardle, sercu i w pępku. Na czole każdej postaci jest białe OM, w gardle czerwone AH, w sercu czarne HUM i w pępku żółte HOH.
 3. Światło promieniuje z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry i powraca z istotami głębokiej świadomości, które stapiają się buddami korony i naszymi skupiskami. Buddowie mandali inicjują buddów korony i każdy z nich otrzymuje jako ozdobę głowy, postać głównego buddy ze swojej rodziny. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, składa ofiary buddom korony. Roztapiają się oni w krople bodhiczitty i ponownie przekształcają się w koronę.
 4. Jeszcze raz światło promieniuje z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry, wzywając męskich i żeńskich buddów i boddhisattwów udzielających inicjacji. Składa im ofiary i prosi o inicjowanie jego uczniów, na co wyrażają zgodę. Niektórzy z nich recytują wersety pomyślności, inni rzucają kwiaty, a groźni usuwają przeszkody. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, recytuje wersety pomyślności, podczas gdy jego asystent Karmawadżra trzyma koronę. Buddowie w mandali udzielają właściwej inicjacji korony dotykając nią pięciu miejsc na naszym ciele, a następnie umieszczając ją na naszej głowie. Podczas dotyku, doświadczamy ekstatycznej świadomości pustki. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, recytując werset i mantrę, udziela końcowej inicjacji wody, skrapiając nas wodą z muszli i dając nam jej łyk do wypicia, tak jak poprzednio. Nasze pięć skupisk jest teraz w pełni inicjowane jako pięciu buddów.
 5. Światło promieniuje z pięciu buddów w naszym ciele i sprowadza z mandali ich repliki. Tak jak i inne udzielające inicjacji postaci, rozpuszczają się one w buddach w naszym ciele. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, składa nam ofiary.
 6. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, wyjaśnia, że inicjacja korony jest analogiczna do zawiązania dziecku włosów w kok. Zmywa ona zanieczyszczenia pięciu skupisk i zasadza w naszym umyśle-strumieniu nasiona urzeczywistnienia pięciu buddów i faktycznego osiągnięcia zależnego od nich. Nadaje zdolność uzyskania pozytywnego potencjału, równoznacznego z tym jaki posiada bodhisattwa na drugim poziomie umysłu. W dalszym ciągu tłumaczy, że dwie inicjacje otrzymane przed białą twarzą oczyszczają splamienia kropli ciała i zasądzają nasiona osiągnięcia ciała wadżry.

C. Inicjacja kolczyków w uszach

 1. Prowadzeni przez emanację naszego nauczyciela, Kalaczakry, okrążamy mandalę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przechodząc do czerwonego południowego hallu wejściowego, gdzie siadamy przed związaną z mową, czerwoną twarzą naszego nauczyciela, Kalaczakry.
 2. Ofiarowujemy mandalę prosząc o inicjację kolczyków, oczyszczającą nasze energie-wiatry i trzy razy powtarzamy mantrę prośby.
 3. Wewnętrzna inicjacja.
  Promienie światła z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry, wciągają nas do jego ust. Stapiając się w kroplę bodhiczitty i przechodząc przez jego członek- wadżrę, wchodzimy do lotosu-łona Wiśwamaty. Tutaj rozpuszczamy wszystkie zwyczajne zjawiska, skupiając się na pustce. Utrzymując świadomość pustki, najpierw powstajemy jako czerwone AH, następnie czerwony klejnot i w końcu jako czerwony budda, Mowa wadżry, z trzema twarzami i sześcioma rękami, siedzący ze skrzyżowanymi nogami i obejmujący białą Mamaki, również z trzema twarzami i sześcioma rękami. Jeszcze raz, światło promieniuje z jego serca, wzywając wszystkich męskich i żeńskich buddów. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, składa im ofiary i prosi, żeby udzielili inicjacji jego uczniom. Zgadzając się z radością, łączą się ze sobą w pary i stapiają w krople bodhiczitty. Wchodząc przez wierzchołek jego głowy, zstępują poprzez środek jego ciała i przechodzą przez członek-wadżrę do lotosu-łona Wiśwamaty, gdzie udzielają nam inicjacji. Wypromieniowujemy z lotosu-łona i wracamy do czerwonego południowego hallu wejściowego, gdzie zajmujemy miejsce.
 4. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, usuwa przeszkody i oczyszcza nasze dziesięć energii-wiatrów i kolczyki rozpuszczając je w pustkę. W stanie pustki, nasze dziesięć energii-wiatrów i kolczyki powstają jako dziesięć pełnych mocy kobiet (siakti), które stoją i każda z nich ma cztery twarze i osiem rąk. W naszym ciele, zajmują miejsca w kanałach energetycznych rozchodzących się z czakry serca. Na czole każdej postaci jest białe OM, w gardle czerwone AH, w sercu czarne HUM i w pępku żółte HOH.
 5. Światło promieniuje z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry i powraca z istotami głębokiej świadomości, które stapiają się z pełnymi mocy paniami i naszymi energiami-wiatrami. Panie mandali inicjują panie kolczyków i każda z nich otrzymuje jako ozdobę głowy, postać głównego buddy ze swojej rodziny. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, składa ofiary pełnym mocy paniom kolczyków. Roztapiają się one w krople bodhiczitty i ponownie przekształcają się w kolczyki.
 6. Jeszcze raz światło promieniuje z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry, wzywając męskich i żeńskich buddów i boddhisattwów udzielających inicjacji. Składa im ofiary i prosi o inicjowanie jego uczniów, na co wyrażają zgodę. Niektórzy z nich recytują wersety pomyślności, inni rzucają kwiaty, a groźni usuwają przeszkody. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, recytuje wersety pomyślności, podczas gdy jego asystent Karmawadżra trzyma kolczyki. Pełne mocy panie w mandali udzielają właściwej inicjacji kolczyków dotykając nimi pięciu miejsc na naszym ciele, a następnie umieszczając je w naszych uszach. Podczas dotyku, doświadczamy ekstatycznej świadomości pustki. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, recytując werset i mantrę, udziela końcowej inicjacji wody, skrapiając nas wodą z muszli i dając nam jej łyk do wypicia, tak jak poprzednio. Nasze dziesięć energii-wiatrów jest teraz w pełni inicjowane jako dziesięć pełnych mocy pań.
 7. Światło promieniuje z dziesięciu pełnych mocy pań w naszym ciele i sprowadza z mandali ich repliki. Tak jak i inne udzielające inicjacji postaci, rozpuszczają się one w paniach w naszym ciele. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, składa nam ofiary.
 8. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, wyjaśnia, że inicjacja kolczyków jest analogiczna do przekłucia dziecku uszu i założenia mu kolczyków. Zmywa ona zanieczyszczenia dziesięciu energii-wiatrów i zasadza w naszym umyśle-strumieniu nasiona urzeczywistnienia dziesięciu pełnych mocy pań i faktycznego osiągnięcia zależnego od nich. Nadaje zdolność uzyskania pozytywnego potencjału, równoznacznego z tym jaki posiada bodhisattwa na trzecim poziomie umysłu.

D. Inicjacja wadżry i dzwonka

 1. Ofiarowujemy mandalę prosząc o inicjację wadżry i dzwonka, oczyszczającą nasz prawy i lewy kanał energetyczny i trzy razy powtarzamy mantrę prośby.
 2. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, usuwa przeszkody i oczyszcza nasz prawy i lewy kanał energetyczny i wadżrę i dzwonek rozpuszczając je w pustkę. W stanie pustki, nasz prawy kanał energetyczny i wadżra powstają jako stojący niebieski Kalaczakra obejmujący żółtą Wiśwamathę, a lewy kanał energetyczny i dzwonek jako stojąca żółta Wiśwamata obejmującą niebieskiego Kalaczakrę. W naszym ciele, Kalaczakra i Wiśwamata zajmują miejsca w prawym i lewym kanale energetycznym w czakrze serca. Na czole każdej postaci jest białe OM, w gardle czerwone AH, w sercu czarne HUM i w pępku żółte HOH.
 3. Światło promieniuje z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry i powraca z istotami głębokiej świadomości, które stapiają się z Kalaczakrą i Wiswamathą wadżry i dzwonka i z naszym prawym i lewym kanałem energetycznym. Kalaczakra i Wiswamatha w mandali inicjują Kalaczakrę i Wiswamathę wadżry i dzwonka i każdy z nich otrzymuje jako ozdobę głowy postać głównego buddy ze swojej rodziny. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, składa ofiary Kalaczakrze i Wiswamacie wadżry i dzwonka. Roztapiają się oni w krople bodhiczitty i ponownie przekształcają w wadżre i dzwonek.
 4. Jeszcze raz światło promieniuje z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry, wzywając męskich i żeńskich buddów i boddhisattwów udzielających inicjacji. Składa im ofiary i prosi o inicjowanie jego uczniów, na co wyrażają zgodę. Niektórzy z nich recytują wersety pomyślności, inni rzucają kwiaty, a groźni usuwają przeszkody. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, recytuje wersety pomyślności, podczas gdy jego asystent Karmawadżra trzyma wadżrę i dzwonek. Kalaczakra i Wiśwamtha w mandali udzielają właściwej inicjacji wadżry i dzwonka dotykając nimi pięciu miejsc na naszym ciele, a następnie dając nam je do potrzymania w skrzyżowanych rękach. Podczas dotyku, doświadczamy ekstatycznej świadomości pustki. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, recytując werset i mantrę, udziela końcowej inicjacji wody, skrapiając nas wodą z muszli i dając nam jej łyk do wypicia, tak jak poprzednio. Nasz prawy i lewy kanał energetyczny jest teraz w pełni inicjowany jako Kalaczakra i Wiśwamta.
 5. Światło promieniuje z Kalaczakry i Wiśwamty w naszym ciele i sprowadza z mandali ich repliki. Tak jak i inne udzielające inicjacji postaci, rozpuszczają się one w Kalaczakrze i Wiśwamacie w naszym ciele. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, składa nam ofiary.
 6. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, wyjaśnia, że inicjacja wadżry i dzwonka jest analogiczna do wywołania u dziecka uśmiechu i nauczenia go pierwszych słów. Zmywa ona zanieczyszczenia pięciu skupisk i pozwala nam na zatrzymanie energii-wiatrów krążących w naszym prawym i lewym kanale energetycznym, tak aby mogły wejść, pozostać i rozpuścić się kanale centralnym. Zasadza nasiona w naszym umyśle tak aby stał się niezmienną ekstatyczną świadomością, mowa, aby została wyposażona we wszystkie pozytywne aspekty, a my abyśmy uzyskali faktyczne osiągnięcie uzależnione od Kalaczakry i Wiśwamaty. Inicjacja ta nadaje zdolność uzyskania pozytywnego potencjału, równoznacznego z tym jaki posiada bodhisattwa na czwartym poziomie umysłu. W dalszym ciągu tłumaczy, że dwie inicjacje otrzymane przed czerwoną twarzą związaną z mową, oczyszczają splamienia kropli mowy i zasądzają nasiona osiągnięcia mowy wadżry.

E. Inicjacja opanowanego zachowania

 1. Prowadzeni przez emanację naszego nauczyciela, Kalaczakry, okrążamy mandalę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przechodząc do czarnego wschodniego hallu wejściowego, gdzie siadamy przed związaną z umysłem, czarną twarzą naszego nauczyciela, Kalaczakry.
 2. Ofiarowujemy mandalę prosząc o inicjację opanowanego zachowania, oczyszczającą naszych sześć poznawczych władz zmysłowych i ich przedmioty i trzy razy powtarzamy mantrę prośby.
 3. Wewnętrzna inicjacja.
  Promienie światła z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry, wciągają nas do jego ust. Stapiając się w kroplę bodhiczitty i przechodząc przez jego członek-wadżrę, wchodzimy do lotosu-łona Wiśwamaty. Tutaj rozpuszczamy wszystkie zwyczajne zjawiska, skupiając się na pustce. Utrzymując świadomość pustki, najpierw powstajemy jako czarne HUM, następnie czarna wadżra i w końcu jako czarny budda, Umysł wadżry, z trzema twarzami i sześcioma rękami, siedzący ze skrzyżowanymi nogami i obejmujący żółtą Loczanę, również z trzema twarzami i sześcioma rękami. Światło promieniuje z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry i powraca z istotami głębokiej świadomości, które stapiają się z nami jako Umysłem wadżry. Jeszcze raz światło promieniuje z jego serca, wzywając wszystkich męskich i żeńskich buddów. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, składa im ofiary i prosi, żeby udzieliły inicjacji jego uczniom. Zgadzając się z radością, łączą się ze sobą w pary i stapiają w krople bodhiczitty. Wchodząc przez wierzchołek jego głowy, zstępują poprzez środek jego ciała i przechodzą przez członek-wadżrę do lotosu-łona Wiśwamathy, gdzie udzielają nam inicjacji. Wypromieniowujemy z lotosu-łona i wracamy do czarnego wschodniego hallu wejściowego, gdzie zajmujemy miejsce.
 4. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, usuwa przeszkody i oczyszcza naszych sześć władz zmysłowych i ich przedmioty oraz obrączkę na kciuk, rozpuszczając je w pustkę. W stanie pustki nasze sześć władz zmysłowych i ich przedmioty oraz obrączka na kciuk powstają jako sześciu męskich i żeńskich boddhisattwów, siedzących ze skrzyżowanymi nogami w zjednoczeniu, każda z postaci posiada trzy twarze i sześć rąk. W naszym ciele, cała dwunastka zajmuje miejsca po dwoje, w naszych uszach, nosie, oczach, na języku, w stawach rąk i nóg oraz w sercu. Na czole każdej postaci jest białe OM, w gardle czerwone AH, w sercu czarne HUM i w pępku żółte HOH.
 5. Światło promieniuje z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry i powraca z istotami głębokiej świadomości, które stapiają się z męskimi i żeńskimi bodhisattwami obrączki kciuka i naszymi władzami zmysłowymi i ich przedmiotami. Męscy i żeńscy bodhisattwowie w mandali inicjują męskich i żeńskich bodhisattwów obrączki kciuka i każdy z nich otrzymuje jako ozdobę głowy postać głównego buddy ze swojej rodziny. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, składa ofiary męskim i żeńskim bodhisattwom Roztapiają się oni w krople bodhiczitty i ponownie przekształcają w obrączkę kciuka.
 6. Jeszcze raz światło promieniuje z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry, wzywając męskich i żeńskich buddów i boddhisattwów udzielających inicjacji. Składa im ofiary i prosi o inicjowanie jego uczniów, na co wyrażają zgodę. Niektórzy z nich recytują wersety pomyślności, inni rzucają kwiaty, a groźni usuwają przeszkody. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, recytuje wersety pomyślności, podczas gdy jego asystent Karmawadżra trzyma obrączkę na kciuk. Męscy i żeńscy bodhisattwowie w mandali udzielają właściwej inicjacji opanowanego zachowania dotykając obrączką pięciu miejsc na naszym ciele, a następnie zakładając ją nam na prawy kciuk. Podczas dotyku, doświadczamy ekstatycznej świadomości pustki. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, recytując werset i mantrę, udziela końcowej inicjacji wody, skrapiając nas wodą z muszli i dając nam jej łyk do wypicia, tak jak poprzednio. Nasze sześć władz zmysłowych i ich przedmioty są teraz w pełni inicjowane jako sześciu męskich i żeńskich boddhisattwów.
 7. Światło promieniuje z sześciu męskich i żeńskich bodhisattwów w naszym ciele i sprowadza z mandali ich repliki. Tak jak i inne udzielające inicjacji postaci, rozpuszczają się w męskich i żeńskich bodhisattwach w naszym ciele. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, składa nam ofiary.
 8. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, wyjaśnia, że inicjacja opanowanego zachowania jest analogiczna do dania dziecku do zabawy pierwszego sprawiającego przyjemność zmysłową przedmiotu. Zmywa ona zanieczyszczenia sześciu poznawczych władz zmysłowych i w naszym umyśle-strumieniu zasadza nasiona urzeczywistnienia sześciu męskich i żeńskich bodhisattwów i faktycznego osiągnięcia uzależnionego od nich. Nadaje zdolność uzyskania pozytywnego potencjału, równoznacznego z tym jaki posiada bodhisattwa na piątym poziomie umysłu.

F. Inicjacja Imienia

 1. Ofiarowujemy mandalę prosząc o inicjację imienia, oczyszczającą sześć funkcjonalnych części naszego ciała i ich sześć aktywności i trzy razy powtarzamy mantrę prośby.
 2. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, usuwa przeszkody i oczyszcza naszych sześć funkcjonalnych części ciała i ich sześć aktywności oraz bransoletę, rozpuszczając je w pustkę. W stanie pustki nasze sześć funkcjonalnych części ciała i ich sześć aktywności oraz bransoleta powstają jako sześć męskich i żeńskich groźnych postaci, stojących w zjednoczeniu, każda z postaci posiada trzy twarze i sześć rąk. W naszym ciele, cała dwunastka zajmuje miejsca po dwoje, na końcu przewodu moczowego, w ustach, w rękach, stopach, w odbycie i na końcu centralnego kanału energetycznego. Na czole każdej postaci jest białe OM, w gardle czerwone AH, w sercu czarne HUM i w pępku żółte HOH.
 3. Światło promieniuje z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry i powraca z istotami głębokiej świadomości, które stapiają się z męskimi i żeńskimi groźnymi postaciami bransolety i naszymi funkcjonalnymi częściami i ich aktywnościami. Męskie i żeńskie groźne postaci w mandali inicjują męskie i żeńskie groźne postaci bransolety i każda z nich otrzymuje jako ozdobę głowy postać głównego buddy ze swojej rodziny. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, składa ofiary męskim i żeńskim groźnym postaciom bransolety Roztapiają się oni w krople bodhiczitty i ponownie przekształcają się w bransoletę.
 4. Jeszcze raz światło promieniuje z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry, wzywając męskich i żeńskich buddów i boddhisattwów udzielających inicjacji. Składa im ofiary i prosi o inicjowanie jego uczniów, na co wyrażają zgodę. Niektórzy z nich recytują wersety pomyślności, inni rzucają kwiaty, a groźni usuwają przeszkody. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, recytuje wersety pomyślności, podczas gdy jego asystent Karmawadżra trzyma bransoletę. Męskie i żeńskie groźne postaci w mandali udzielają właściwej inicjacji imienia dotykając bransoletą pięciu miejsc na naszym ciele, a następnie zakładając nam bransoletę na każdy przegub ręki. Podczas dotyku, doświadczamy ekstatycznej świadomości pustki. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, recytując werset i mantrę, udziela końcowej inicjacji wody, skrapiając nas wodą z muszli i dając nam jej łyk do wypicia, tak jak poprzednio.
 5. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, staje na tronie, zakłada żółty mnisi szal i tak jak Budda Siakjamuni, lewą ręką przy sercu trzyma jego końce, a prawą wykonuje gest nieustraszoności i przepowiada formę w jakiej staniemy się buddą. Dokonuje przepowiedni recytując tajemne imię nadane nam wcześniej kiedy rzucaliśmy kwiat na mandalę, aby określić z jaką cechą rodziny buddy posiadamy największe pokrewieństwo. Dzięki inicjacji imienia udzielonej wraz z tą przepowiednią, sześć funkcjonalnych części naszego ciała i ich sześć aktywności jest teraz w pełni inicjowane jako sześć męskich i sześć żeńskich groźnych postaci.
 6. Światło promieniuje z sześciu męskich i żeńskich groźnych postaci w naszym ciele i sprowadza z mandali ich repliki. Tak jak i inne udzielające inicjacji postaci, rozpuszczają się w męskich i żeńskich groźnych postaciach w naszym ciele. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, składa nam ofiary.
 7. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, wyjaśnia, że inicjacja imienia jest analogiczna do nadania dziecku formalnego imienia podczas ceremonii jego pierwszych urodzin. Zmywa ona zanieczyszczenia sześciu funkcjonalnych części naszego ciała i ich sześciu aktywności. Udziela nam zdolności pokonania czterech demonicznych mocy (mara) dzięki czterem niezmierzonym postawom i w naszym strumieniu umysłu zasadza nasiona urzeczywistnienia sześciu męskich i żeńskich groźnych postaci i faktycznego osiągnięcia uzależnionego od nich. Inicjacja ta nadaje zdolność uzyskania pozytywnego potencjału, równoznacznego z tym jaki posiada bodhisattwa na szóstym poziomie umysłu. W dalszym ciągu tłumaczy, że dwie inicjacje otrzymane przed czarną twarzą związaną z umysłem, oczyszczają splamienia kropli umysłu i zasądzają nasiona osiągnięcia umysłu wadżry.

G. Inicjacja późniejszego pozwolenia i dodatkowe procedury

 1. Prowadzeni przez emanację naszego nauczyciela, Kalaczakry, okrążamy mandalę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przechodząc do żółtego zachodniego hallu wejściowego, gdzie siadamy przed związaną z głęboką świadomością, żółtą twarzą naszego nauczyciela, Kalaczakry.
 2. Ofiarowujemy mandalę prosząc o inicjację późniejszego pozwolenia, oczyszczającą nasze skupisko głębokiej świadomości i element świadomości i trzy razy powtarzamy mantrę prośby. Skupisko to i element dotyczą naszego pierwotnego umysłu przejrzystego światła.
 3. Wewnętrzna inicjacja.
  Promienie światła z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry, wciągają nas do jego ust. Stapiając się w kroplę bodhiczitty i przechodząc przez jego członek-wadżrę, wchodzimy do lotosu-łona Wiśwamaty. Tutaj rozpuszczamy wszystkie zwyczajne zjawiska, skupiając się na pustce. Utrzymując świadomość pustki, najpierw powstajemy jako żółte HO, następnie żółte koło i w końcu jako żółty budda, Głęboka świadomość wadżry, z trzema twarzami i sześcioma rękami, siedzący ze skrzyżowanymi nogami i obejmujący czarną Tarę, również z trzema twarzami i sześcioma rękami. Światło promieniuje z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry i powraca z istotami głębokiej świadomości, które stapiają się z nami jako Głęboką świadomością wadżry. Jeszcze raz światło promieniuje z jego serca, wzywając wszystkich męskich i żeńskich buddów. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, składa im ofiary i prosi, żeby udzielili inicjacji jego uczniom. Zgadzając się z radością, łączą się ze sobą w pary i stapiają w krople bodhiczitty. Wchodząc przez wierzchołek jego głowy, zstępują poprzez środek jego ciała i przechodzą przez członek-wadżrę do lotosu-łona Wiśwamathy, gdzie udzielają nam inicjacji. Wypromieniowujemy z lotosu-łona i wracamy do żółtego zachodniego hallu wejściowego, gdzie zajmujemy miejsce.
 4. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, usuwa przeszkody i oczyszcza nasze skupisko głębokiej świadomości i element świadomości oraz zbiór insygniów cech pięciu rodzin buddy, rozpuszczając je w pustkę. W stanie pustki nasze skupisko głębokiej świadomości i element świadomości oraz zbiór insygniów cech pięciu rodzin buddy powstają jako niebieski Wadżrasattwa i niebieska Pradżniaparamita, siedzący ze skrzyżowanymi nogami i obejmujący odpowiednio zieloną Wadżradhatu Iśwari oraz zielonego Akszobhję, każda z postaci posiada trzy twarze i sześć rąk. W naszym ciele, Wadżrasattwa i Pradżniaparamita znajdują się w sercu. Na czole każdej postaci jest białe OM, w gardle czerwone AH, w sercu czarne HUM i w pępku żółte HOH.
 5. Światło promieniuje z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry i powraca z istotami głębokiej świadomości, które stapiają się z Wadżrasattwą i Pradżniaparamitą insygniów i naszym skupiskiem głębokiej świadomości i elementem świadomości. Wadżrasattwa i Pradżniaparamita w mandali inicjują Wadżrasattwę i Pradżniaparamitę insygniów i każdy z nich otrzymuje jako ozdobę głowy postać głównego buddy ze swojej rodziny. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, składa ofiary Wadżrasattwie i Pradżniaparamicie insygniów. Roztapiają się oni w krople bodhiczitty i ponownie przekształcają się w insygnia.
 6. Jeszcze raz światło promieniuje z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry, wzywając męskich i żeńskich buddów i boddhisattwów udzielających inicjacji. Składa im ofiary i prosi o inicjowanie jego uczniów, na co wyrażają zgodę. Niektórzy z nich recytują wersety pomyślności, inni rzucają kwiaty, a groźni usuwają przeszkody. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, recytuje wersety pomyślności, podczas gdy jego asystent Karmawadżra trzyma insygnia. Wadżrasattwa i Pradżniaparamita w mandali udzielają właściwej inicjacji późniejszego pozwolenia dotykając insygniami pięciu miejsc na naszym ciele, a następnie dając nam je do potrzymania. Podczas dotyku, doświadczamy ekstatycznej świadomości pustki. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, recytując werset i mantrę, udziela końcowej inicjacji wody, skrapiając nas wodą z muszli i dając nam jej łyk do wypicia, tak jak poprzednio. Nasze skupisko głębokiej świadomości i element świadomości są teraz w pełni inicjowane jako Wadżrasattwa i Pradżniaparamita.
 7. Światło promieniuje z Wadżrasattwy i Pradżniaparamity w naszym ciele i sprowadza z mandali ich repliki. Tak jak i inne udzielające inicjacji postaci, rozpuszczają się w Wadżrasattwie i Pradżniaparamicie w naszym ciele. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, składa nam ofiary.
 8. Sylaba BHRUM przekształca się w koło, które nasz nauczyciel, Kalaczakra umieszcza przed nami. Sylaba A przekształca się w tekst Kalaczakry, który kładzie nam na podołku. Sylaba AH przekształca się w muszlę, którą daje nam potrzymać w prawej ręce. Sylaba AH przekształca się w dzwonek, który daje nam potrzymać w lewej ręce. Powtarzamy za nim kilka wersów naszego zaangażowania się w mądrość i metodę, dzwoniąc dzwonkiem po każdym wersie. Składamy pokłon i zgadzamy się z tym co mówi.
 9. Cztery dodatkowe procedury
  1. Otrzymanie mantr.
   Nasz nauczyciel, Kalaczakra informuje buddów, że będzie przekazywał mantry, a my powtarzamy prośbę o ich otrzymanie. W jednej chwili powstajemy w pełnej formie niebieskiego Kalaczakry, z czterema twarzami, dwudziesto czterema rękami i dwoma nogami, stojącego i obejmującego żółtą Wiswamatę, z czterema twarzami, ośmioma rękami i dwoma nogami. Każdą mantrę powtarzamy trzy razy. Podczas pierwszego powtórzenia, replika mantry z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry, wychodzi z jego ust, wchodzi do naszych i ustawia się wokół czarnej sylaby HUM w naszym sercu. Za drugim powtórzeniem, mantra staje się nieodzielna od mantry w naszym sercu, a za trzecim zostaje ustabilizowana. Mantry są następujące (1) mantra serca: OM AH HUM HOH HAMKSZA MALAŁARAJA HUM PHAT (Tybetańczycy wymawiają “hamksza” jak “hankja”, a “phat” jak “pej”), (2) zbliżona do mantry serca: OM HRANG HRING HRIRING HRUNG HRILING HRAH SWAHA (“swaha”, Tybetańczycy wymawiają, “soha”) oraz (3) mantra rdzenna: OM SZRI KALACZAKRA HUM HUM PHAT.
  2. Otrzymanie lekarstwa do oczu.
   Na każdym z dwojga oczu w naszej niebieskiej twarzy od przodu, wizualizujemy czarne PRAM. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, złotą łyżeczką do oczu smaruje nam oczy cienką warstwą masła. Wyobrażamy sobie, że podobnie jak po usunięciu katarakty, zaćmienie naszej świadomości pustki zostaje usunięte i uzyskujemy oczy głębokiej świadomości pozwalające nam na konceptualne zrozumienie pustki.
  3. Otrzymanie zwierciadła.
   Sylaba AH przekształca się w zwierciadło. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, pokazując nam je, recytuje wersety mówiące, że wszystko, łącznie z Kalaczakrą w naszym sercu – odnoszącym się do umysłu przejrzystego światła – jest jak iluzja, jak odbicie w lustrze. Umożliwia nam to uzyskanie późniejszego urzeczywistnienia, że wszystko jest jak iluzja.
  4. Otrzymanie łuku i strzał.
   A syllable HOH transforms into a set of bow and arrows, to pierce through all interference from any of the four directions or above or below, in order for us to gain nonconceptual straightforward perception of voidness during total absorption.
 10. Inicjacja mistrza wadżry.
  1. Nasz nauczyciel, usuwa przeszkody oczyszcza nas, wadżrę i dzwonek, rozpuszczając je w pustkę. W stanie pustki, my sami i wadżra powstajemy jako dwóch niebieskich Wadżrasattwów, a dzwonek jako niebieska Pradżniaparamita, każde z nich siedzi ze skrzyżowanymi nogami, bez partnera i ma trzy twarze i sześć rąk. Na czole każdej postaci jest białe OM, w gardle czerwone AH, w sercu czarne HUM i w pępku żółte HOH.
  2. Światło promieniuje z serca naszego nauczyciela, Kalaczakry i powraca z istotami głębokiej świadomości, które stapiają się z dwoma Wadżrasattwami i Pradżniaparamitą dzwonka. Pięciu buddów w mandali inicjują Wadżrasattwę wadżry i Pradżniaparamitę dzwonka i każdy z nich otrzymuje jako ozdobę głowy postać głównego buddy ze swojej rodziny. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, składa ofiary Wadżrasattwi i Pradżniaparamicie wadżry i dzwonka. Roztapiają się oni w krople bodhiczitty i ponownie przekształcają się w wadżrę i dzwonek.
  3. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, daje nam do potrzymania w prawej ręce wadżrę, reprezentującą głęboką świadomość umysłu buddów, nieoddzielną od pustki jako swego przedmiotu. W ten sposób nasz umysł zostaje ściśle związany z głęboką świadomością. Daje nam do potrzymania w lewej ręce dzwonek, reprezentujący proklamacje pustki. Dzwonimy dzwonkiem i recytujemy werset o pustce. W ten sposób nasza mowa zostaje ściśle związana z pustką. Następnie myślimy, że nasze ciało Wadżrasattwy, jest formą, która w naturalny sposób powstaje z ekstatycznej głębokiej świadomości pustki. Jest to wielka pieczęć (mahamudra) ciała buddy i w ten sposób nasze ciało zostaje ściśle związane z ciałem buddy. Krzyżujemy ręce, trzymając wadżrę i dzwonek, myśląc tak i doświadczając ekstatycznej świadomości pustki.
  4. Nasz nauczyciel, recytując werset i mantrę udziela nam końcowej inicjacji wody kropiąc wodą z muszli i dając nam łyk do wypicia, tak jak poprzednio. Jako ozdobę na głowie otrzymujemy formę Akszobhji, głównego buddy naszej rodziny. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, składa nam ofiary.   
 11. Ukazanie czystych aspektów Dharmy
  1. Ukazanie dającego się opisać i ostatecznego znaczenia czystych aspektów ścisłych związków.
   Nasz nauczyciel, Kalaczakra, wyjaśnia dające się opisać i ostateczne poziomy ściśle wiążących praktyk, specyficznych dla Kalaczakry i dla cech sześciu rodzin buddy.
  2. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, wyjaśnia, że inicjacja późniejszego pozwolenia, otrzymywana przed jego żółtą, związaną z głęboką świadomością twarzą, jest analogiczna do uczenia dziecka czytać. Oczyszcza splamienia kropli głębokiej świadomości i razem z dodatkową częścią, udziela nam zdolności osiągnięcia pozytywnego potencjału równoznacznego z siódmym poziomem umysłu bodhisattwy.
  3. W dalszym ciągu wyjaśnia, że wszystkie siedem inicjacji udzielonych z mandali usypanej z piasku, zwane jest inicjacjami wody, ponieważ po każdej z nich następuje oczyszczające działanie wody na negatywny potencjał. Wszystkie siedem pozwalają nam na medytację fazy stwarzania i na ostateczne urzeczywistnienie Akaniszty, “Stanu poza którym nie ma nic”. Stajemy się świeckim praktykującym tantrę (upasaka). Jeżeli będziemy przestrzegać wszystkich ślubowań przez siedem wcieleń, to zostaniemy co najmniej panem siódmego poziomu umysłu bodhisattwy. Krzyżujemy ręce i powtarzamy mantrę odczuwając dumę.
  4. Zrozumienie aspektów czasu, w którym otrzymuje się inicjację.
   Nasz nauczyciel, Kalaczakra, wyjaśnia astrologiczne aspekty czasu udzielania inicjacji.
  5. Ostateczna porada zapobiegająca utracie głównych ślubowań.
   Nasz nauczyciel, Kalaczakra, wyjaśnia, że jeżeli złamiemy główne ślubowanie i utracimy ślubowania tantryczne, a wcześniej otrzymaliśmy tylko siedem inicjacji, wtedy powtarzamy 36 000 razy mantrę buddy, na którego rodzinę upadł nasz kwiat. Ażeby przywrócić ślubowania, ponownie wstępujemy do mandali – albo podczas inicjacji Kalaczakry, albo jeżeli skończyliśmy odosobnienie Kalaczakry, powtarzając setki tysięcy mantr, podczas samo-inicjacji – i jeszcze raz przyjmujemy siedem inicjacji wychowujących dziecko. Nasz nauczyciel, Kalaczakra, wyjaśnia czternaście głównych ślubowań odnoszących się do Kalaczakry. Trzy razy powtarzamy, że będziemy praktykować dokładnie tak jak powiedział, recytujemy werset radości i ofiarowujemy mandalę.
Top