Wskazówki dla inicjacji Kalaczakry

Zrozumienie celu każdego etapu trzydniowej inicjacji Kalaczakry oraz mechanizmu tego jak każdy z nich działa, by przebudzić i pobudzić nasze czynniki Natury Buddy, pozwala nam czerpać jak najwięcej z doświadczenia uczestnictwa w niej. Przedstawiamy tutaj jasne instrukcje zarówno dla poważnych uczestników (tych, którzy składają śluby bodhisattwy i śluby tantryczne), jak i neutralnych obserwatorów (tych, którzy nie składają ślubów), co robić na każdym kroku. Obejmuje to to, jak wizualizować, jak wytwarzać podobieństwo błogiego poznania pustki i co zrobić, gdy trudno jest nadążyć za tempem rytuału.

Top