You are in the archive Please visit our new homepage
Bu sayfayı Metin Versiyonu olarak değiştirin. Ana Geziyi Atla Aramayı Atla

Berzin Arşivi

Dr. Alexander Berzin'in Budizm ve İslam konularındaki Arşivi

Berzin Arşivi, Dr. Alexander Berzin’in Orta Asya tarihi, kültürü ve dinlerine dair çeşitli konular ile özellikle Tibet, Budizm ve Budizm ile İslam'ın etkileşimi hakkındaki çevirilerini, yazılarını ve derslerini içeren bir derlemedir. Arşiv Ondördüncü Kutsal Dalai Lama'nın dinler arası uyum ve tüm insanlığın paylaştığı temel etik değerler üzerine verdiği dersleri de içermekte ve dünyamızı şekillendiren farklı kültürel ve dini dinamiklerle ilgili daha iyi bir kavrayışa sahip olmaya yardımcı eserler sunmaktadır.