Dialog Serkonga Rinpocze z uczniami na temat Lam-rim

Bardzo ważne jest, by docenić nasze drogocenne ludzkie odrodzenie jako podstawę do pracy, dającą nam różne możliwości doskonalenia się. Duchowa praktyka Dharmy wymaga zrozumienia praw karmy oraz pewność co do naszego zachowania i jego rezultatów. Musimy budować w sobie korzystne nawyki umysłu, powstrzymując się od popełniania destrukcyjnych lub niecnotliwych działań ciała, mowy i umysłu oraz podejmując wysiłki, by dokonywać konstruktywne lub cnotliwe działania.

Top