Сэркон Ринбүүчи шавь нартайгаа Лам-римын талаар ярилцаж байна

Өөрийн эрдэнэт хүний төрлийг түүнтэй ажиллах сайн суурь болохын хувьд, түүнийг өөрийг сайжруулах олон олон боломж олгодгийн хувьд сайшаах нь маш чухал. Номын бүтээл нь үйлийн үрийн тухай болон бидний зан байдлын үр дагавар гарах нь магадтай байх талаарх ойлголотыг шаардана. Бид бие, хэл, сэтгэлийн сөрөг, муу үйлүүдээс зайлснхийж, эерэг сайн үйлүүдийг хийхэд хүчин чармайлт гаргах байдлаар сэтгэлийн тустай зуршлуудыг бий болгох хэрэгтэй болно.
Top