Serkong Rinpoche Đối Thoại Với Đệ Tử Về Lam-rim

Việc trân trọng kiếp người quý giá của mình như nền tảng tu tập, và những cơ hội mà nó đem lại, để cải thiện bản thân là điều rất quan trọng. Việc tu tập Pháp đòi hỏi sự hiểu biết về nghiệp luật, xác quyết về nghiệp và quả của tự thân. Chúng ta phải tạo dựng những tập khí lợi lạc cho tâm thức, tránh những hành vi phá hoại hay bất thiện của thân, khẩu, ý, và nỗ lực tạo ra những hành vi mang tính xây dựng hay thiện hảo.

Top