Đức Phật Di Lặc Giáng Thế

Phật Di Lặc giáng thế là điều sẽ xảy ra trong tương lai. Còn một chút thời gian nữa, trước khi việc này xảy ra. Trong thời đại của thế giới này thì 1,000 vị Phật đã tiên đoán sẽ giáng thế như những vị thầy hoàn vũ, và tất cả những vị Phật này sẽ giáng thế trong thời kỳ mà thọ mạng của con người đang suy giảm. Thọ mạng của con người trải qua các chu kỳ trong một thời đại của thế giới, và Đức Phật hiện thời, Đức Thích Ca Mâu Ni, đã giáng thế, khi thọ mạng của con người là một trăm tuổi, và trên đà sút giảm hơn, trong thời kỳ suy vong. Đây vẫn là thời giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong số hàng ngàn vị Phật trong thời kiếp này, thì Đức Phật đương kim, Đức Thích Ca Mâu Ni, là vị Phật thứ tư trong số các vị Phật này, và vị giáng thế trước Ngài là Phật Ca Diếp (Kashyapa), rồi đến hai vị Phật khác, vị Phật thứ nhất và thứ hai, và Đức Phật Di Lặc sẽ là vị thứ năm trong số 1,000 vị Phật.

Trong tương lai, thọ mạng của con người sẽ giảm thiểu, cho đến khi chỉ còn mười tuổi. Trong tương lai, thời gian sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Đời sống của con người sẽ ngày càng rút ngắn lại. Họ sẽ có thọ mạng ngắn hơn trong vòng đời, để cuối cùng thì cả một kiếp sống của họ sẽ trôi qua sau mười năm, và tương tự như vậy, chiều cao của họ sẽ thấp hơn, và thế giới sẽ đi đến tình trạng rất kinh hoàng. Những người trong thời gian này trong tương lai sẽ cực kỳ hung hăng và hiếu chiến, và sẽ luôn luôn gây hấn với nhau. Mọi người sẽ rất nhỏ con.

Tuy nhiên, sau thời kỳ kinh hoàng đó thì thời thế sẽ thay đổi, và tuổi thọ của con người sẽ bắt đầu tăng lên. Nếu bạn hỏi làm thế nào (mà điều này lại xảy ra), mà thời gian sẽ thay đổi trong thời kỳ này, đó là vì hóa thân của Phật Di Lặc sẽ giáng thể, và Ngài sẽ có tướng hảo trang nghiêm. Mọi người sẽ nhìn thấy Đức Di Lặc có tướng hảo trang nghiêm như vậy, và sẽ nói rằng làm thế nào Ngài có được tướng hảo như thế? Ngài sẽ đáp rằng ta đã trở thành một người tuấn tú như vậy, nhờ kết quả của việc luôn thiền quán về lòng từ ái. Mặc dù tất cả những con người nhỏ bé này vào thời điểm ấy sẽ không có khái niệm nào về cách thiền quán về lòng từ, nhưng họ sẽ bắt đầu lặp lại chữ “từ ái”, và mọi người sẽ nói “từ ái”. Thậm chí, chỉ cần lặp đi lặp lại chữ “từ ái” như thế này, cũng sẽ tạo ra lợi ích lớn lao, và cuối cùng, thọ mạng của con người sẽ bắt đầu tăng lên, và tình hình sẽ bắt đầu cải thiện.

Khi tuổi thọ tăng lên, thì đó sẽ là thời kỳ của thế giới mà các vị vua vũ trụ sẽ xuất hiện, những người có nhiều loại luân xa quyền lực khác nhau: những vị có luân xa bằng vàng, những vị có luân xa bằng bạc, những vị có luân xa bằng đồng, và những vị có luân xa quyền lực bằng sắt. Đây là thời của những vị vua vũ trụ vĩ đại này. Cuối cùng thì sẽ đến lúc con người sẽ sống đến 80,000 tuổi. Một khi thọ mạng của con người đi đến đỉnh cao 80,000 năm, thì một lần nữa, nó sẽ bắt đầu giảm bớt.

Khi tuổi thọ dài 80,000 năm, rồi bắt đầu giảm bớt, thì đó là thời điểm mà Đức Phật kế tiếp, Đức Di Lặc, sẽ giáng thế như một vị thầy hoàn vũ. Tất cả các vị Phật đều xuất hiện như những vị thầy hoàn vũ, khi tuổi thọ ngày càng giảm bớt, đó là vì khi tình hình ngày càng tồi tệ, thì người ta sẽ quan tâm đến việc tìm kiếm một số giải pháp, và nghĩ đến vấn đề tâm linh, còn trong khoảng thời gian mà tuổi thọ ngày càng tăng lên, và mọi việc ngày càng tốt đẹp hơn, thì chẳng ai muốn tìm cầu con đường tâm linh nào cả. Vào thời điểm mà thọ mạng của con người kéo dài 80,000 năm, thì đây là lúc mà vạn vật trên thế giới sẽ rất tươi đẹp và hạnh phúc, chẳng hạn như đất đai không có núi non gập ghềnh và những vùng hiểm trở, mà sẽ bằng phẳng như một đồng bằng rộng lớn, xinh đẹp.

Không giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người đã phải thị hiện công phu khổ hạnh rất khó khăn trong sáu năm, thì điều này sẽ không cần thiết, vì trong thời gian mà Phật Di Lặc giáng thế, Ngài sẽ chỉ thị hiện những pháp tu khó khăn một cách rất ngắn gọn. Tại sao vậy? Đó là vì danh hiệu Maitreya có nghĩa là lòng từ, là kết quả của quá trình luôn tu tập và thiền quán miên mật về lòng từ, và đây là pháp tu chính của Ngài, nên không cần có một pháp tu khó khăn như vậy vào thời của Ngài. Đó là kết quả của quá trình tu tập lòng từ lớn lao của Ngài.

Đức Di Lặc đã sáng tác một bài cầu nguyện ngắn về lòng từ, và Ngài luôn trì tụng bài cầu nguyện này. Tương tự như vậy, nhiều người khác sẽ trì tụng bài này, và hoàn cảnh sẽ xảy ra như thế nào ở thời điểm này trong tương lai, là kết quả của tất cả những lời cầu nguyện về lòng từ. Nếu ngay trong thời điểm hiện tại mà chúng ta tuân theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca, thì điểm đặc trưng là sẽ được tái sinh thành những đệ tử đầu tiên của Đức Phật Di Lặc trong tương lai.

Nếu quý vị thắc mắc khi nào thì Đức Di Lặc sẽ xuất hiện trong thân tướng của một hóa thân tối thượng, với tất cả các hảo tướng của một vị Phật, và trở thành vị thầy hoàn vũ, thì đây là thời điểm mà tôi đã mô tả trong tương lai xa. Tuy nhiên, xét về phương diện chỉ là những loại hóa thân bình thường của Đức Di Lặc, thì những hóa thân này đang có mặt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, và chắc chắn đang hoạt động, vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

Top