Cầu Nguyện Cho Giáo Pháp Lan Rộng Ở Phương Tây

Những ngôn ngữ khác

Bằng nguyện lực của Tam Bảo Tối Thượng đáng tin cậy và chân lý của tinh thần trách nhiệm toàn cầu của chúng con, nguyện cho Phật pháp quý báu lan rộng và hưng thịnh ở mọi vùng đất, theo chiều dài và chiều rộng của phương Tây.

Cho mọi người sinh sống ở đó, cùng với những người thân, những người tu tập theo giáo pháp, với niềm tin và lòng tôn kính, nguyện cho mọi trở ngại trong việc hành trì giáo pháp thanh tịnh tiêu tan và mạng lưới tuyệt hảo đầy thuận duyên nới rộng như trăng tròn.

Đặc biệt cho những ai tạo ra phương tiện giúp cho giáo huấn của Đấng Chiến Thắng
lan rộng và hưng thịnh, là mùa xuân của mọi niềm vui và lợi lạc, nguyện cho họ không gặp khó khăn vì chướng ngại và nghịch duyên và nguyện cho điều này tự phát như chúng con hy vọng và ước nguyện.

Top