བློ་སྦྱོང་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གྱི་འགྲེལ་བ།

དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་བློ་སྦྱོང་གི་གཞུང་འདིའི་ནང་། རྗེ་ཙོང་པ་ཆེན་པོའི་སློབ་མ་ནམ་མཁའ་དཔལ་གྱིས་ལམ་རིམ་ནས་རྒྱུ་ཆ་ཧ་ཅང་རྒྱས་པོ་ཁ་སྣོན་དང་བཅས་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་བརྒྱུད་པ་སྣ་ཚོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོ་ནས་བཟུང་གསུང་བཤད་ཀྱི་རྒྱུད་རིམ་འདིའི་ནང་༧སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་དོན་གནད་རེ་རེའི་ཐོག་ལ་སྒོམ་ཇི་ལྟར་རྒྱག་དགོས་པའི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་ཞིབ་རྒྱས་གནང་ཡོད།
Top