སྒོམ།

འབུམ་རམས་པ་ཨེ་ལེགས་ཛེན་ཌར་བྷར་ཛིན་གྱི་འཆད་ཁྲིད་སྒོམ་གྱི་ལམ་སྟོན་སྒྲ་སྒམ་ཅན། སོ་སོའི་ཉིན་གང་པོའི་རིང་སེམས་ཞི་འཇམ་བཟོ་སྟངས་དང་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་སྟངས་སྦྱོངས།
Top