Nienawiść do siebie: równoważenie naszego nastawienia do siebie

Niskie poczucie własnej wartości, brak szacunku dla siebie i nienawiść do siebie pochodzą z naładowanego emocjonalnie, negatywnego widzenia siebie opierającego się na wyolbrzymianiu i obsesji na punkcie naszych słabości i wad, a zaprzeczaniu naszym mocnym stronom i zaletom. Zachowując wobec samego siebie spokojne zrównoważenie – unikając skrajności oskarżania i obwiniania siebie samego, pobłażania i folgowania sobie, a także zaniedbywania samego siebie – stajemy się otwarci na rozwijanie bardziej pozytywnej postawy wobec siebie. Z taką postawą możemy pielęgnować nasze dobre właściwości, by móc lepiej pomagać zarówno sobie jak i innym.

Top