Strategie dekonstruowania zazdrości

U podstaw niepokojącej emocji zazdrości leży podstawowy wewnętrzny zamęt dotyczący rzeczywistości, tego, jak istniejemy my i inni. Błędne postrzeganie siebie i rzeczy jako stałych, trwałych i możliwych do znalezienia oraz dzielenie świata lub samych siebie na „zwycięzców” i „przegranych” nie czyni tego prawdziwym. Najlepszą strategią przezwyciężania zazdrości jest dekonstrukcja naszych błędnych wyobrażeń na temat siebie i innych. Kiedy uwolnimy się od takich konwencji i kategorii i zobaczymy wydarzenia i życie dokładnie takimi, jakimi są, możemy przezwyciężyć zazdrość i inne zakłócające emocje.

Top