Cách Đối Trị Lòng Ganh Tỵ

Đằng sau cảm xúc ganh tỵ là mê lầm lẫn cơ bản về thực tại, về cách mình và người khác tồn tại. Nhận thức sai lầm về tự ngã và vạn pháp như vững chắc và có thể được tìm thấy, và phân chia thế giới hoặc bản thân thành “kẻ chiến thắng” và “người thua cuộc”, không làm cho điều đó trở thành hiện thực. Phương pháp tốt nhất để khắc phục lòng ganh tỵ là xóa bỏ những quan niệm sai lầm mà mình có về bản thân và người khác. Khi thoát khỏi những quy ước và phạm trù như vậy, và nhìn các sự kiện và đời sống như thị, thì ta có thể khắc phục lòng ganh tỵ và những phiền não khác.

Top