எஸ்இஇ கற்றல்: நம்முடைய உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்ளுதல்

சமூக, உணர்ச்சி மற்றும் நன்னெறி கற்றல், எமோரி பல்கலைக்கழகம், சுருக்கப்பட்ட வடிவம்

சமூக, உணர்ச்சி மற்றும் நன்னெறி (எஸ்இஇ) கற்றல் திட்டமானது எமோரி பல்கலைக்கழகத்தின் கருத்தியல் அறிவியல் மற்றும் இரக்க அடிப்படையிலான நெறிமுறைகளுக்கான மையத்தால் மேம்படுத்தப்பட்டது. அதன் நோக்கமே உணர்ச்சி ரீதியில் ஆரோக்கியமான, நன்னெறி ரீதியில் பொறுப்பான தனிநபர்கள், சமூக குழுக்கள் மற்றும் பரந்த மக்கள் சமூகங்களை வளர்ப்பதாகும். இதன் முதல் பகுதியான எஸ்இஇ கற்றல்: நம்முடைய உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொண்டு, நம்முடைய உணர்ச்சிகளை எப்படி கையாள்வது என்பதை நாம் கற்றுக் கொள்வதாகும்.

அறிமுகம்

எஸ்இஇ கற்றலானது நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, சமூகம் மற்றும் சர்வதேசம் ஆகிய மூன்று பகுதிகளில் உதவுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது. இந்த மூன்று தளங்களும் தனிப்பட்ட முறையிலோ அல்லது ஒரு வரிசையிலோ அணுகப்படலாம்; இருப்பினும், நாம் பிறரின் தேவைகள் பரந்து விரிந்த மக்கள் சமூகம் மற்றும் ஒட்டு மொத்த உலகின் தேவைகளை நிவர்த்தி செய்யக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் – முதலில் நாம் நம்முடைய சொந்த தேவைகள் மற்றும் வாழ்வின் உள்ளார்ந்த தேவைகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

நாம் இதனை “உணர்ச்சி கல்வியறிவு” மூலம் மேம்படுத்த முடியும். இது உணர்ச்சிகளை அடையாளம் கண்டு அதன் தாக்கங்களை நமக்குள்ளும் மற்றவர்களிடத்திலும் அறிவதற்கான திறனை உள்ளடக்கியதாகும். இந்த அடையாளம் காணுதல் நம்முடைய உணர்ச்சிகளை சரியான முறையில் கையாள்வதற்கு நம்மை அனுமதிக்கிறது. இறுதியாக, உணர்ச்சி கல்வியறிவானது நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தீங்கை ஏற்படுத்தும் மனக்கிளர்ச்சியான நடத்தையில் சிக்கிக்கொள்ளாமல் தவிர்ப்பதற்கு நம்மை அனுமதிக்கிறது. அதே சமயம் நமது சொந்த நீண்ட கால நலன்களுக்காக நல்ல முடிவுகளை எடுப்பதற்கு தேவையான மன அமைதியுடன் இருக்க வேண்டும். எனவே, உணர்ச்சி கல்வியறிவு என்பது நம்மை செழிக்கச் செய்யும் ஒரு முக்கியமான திறமையாகும்.

தனிப்பட்ட தளத்தில் விழிப்புணர்வு, இரக்கம் மற்றும் ஈடுபாடு

எஸ்இஇ கற்றலின் "பரிமாணங்கள்" எனப்படும் விழிப்புணர்வு, இரக்கம் மற்றும் ஈடுபாடு ஆகிய மூன்று திறன்களை வளர்க்க முயல்கிறது. நமது சொந்த தனிப்பட்ட பிரச்சினைகளைச் சமாளிக்கவும், அதிகரித்து வரும் நமது சிக்கலான உலகத்தை எதிர்கொள்ளவும், ஒரு பொறுப்பான உலகளாவிய குடிமகனாக மாறவும் இந்தப் பரிமாணங்கள் அறிவு, திறன்கள் மற்றும் உந்துதல் ஆகியவற்றை வழங்குவதற்கு ஒன்றிணைகின்றன. தனிப்பட்ட களத்தில், மூன்று பரிமாணங்கள் மூன்று வெவ்வேறு கண்ணோட்டங்களில் பார்க்கப்படுகின்றன:

 • கவனம் மற்றும் சுய விழிப்புணர்வு
 • சுய இரக்கம்
 • சுயக்கட்டுப்பாடு

கவனம் மற்றும் சுய-விழிப்புணர்வு என்பது நம்முடைய கவனத்தை இயக்குவதைக் குறிக்கிறது அதனால் நாம் நம்முடைய மன மற்றும் உடல் நிலைகளில் கூடுதல் விழிப்பு உடையவர்களாகலாம். “மன வரைபட” வழிகாட்டுதலுடன் நம்முடைய உணர்வுகள் பற்றிய கற்றலையும் அவை உள்ளடக்கியுள்ளன. சுய-இரக்கத்துடன், நாம் நம்முடைய உணர்வுகள் மற்றும் உணர்ச்சிகளை பகுப்பாய கற்றுக் கொண்டு, அதன் பின்னர் சிக்கலான சூழலில் அவற்றை அறிவதற்கு முயற்சிக்கலாம். பல்வேறு காரணங்கள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் இருந்து நம்முடைய உணர்ச்சிகள் எவ்வாறு தோன்றுகின்றன என்று ஆராய்வதையும் இது உள்ளடக்குகிறது, அதுவே பின்னர் மிகப்பெரிய சுய-ஏற்புக்கு வழிவகுக்கிறது. இறுதியில், முதல் இரண்டு விதமான பார்வைகளில் இருந்து பெற்ற உள்ளுணர்வுகளுடன், மனக்கிளர்ச்சிக்கான கட்டுப்பாட்டை வளர்த்தெடுக்க சுய-கட்டுப்பாட்டில் நாம் ஈடுபட்டு, அன்றாட வாழ்வின் சவால்களுக்கு ஆக்கப்பூர்வமாக பதிலளிக்கும் விதத்தில் நம்முடைய திறனை மேம்படுத்தலாம். 

ஒட்டு மொத்தமாக கருத்தில் கொள்ளும் போது, தனிப்பட்ட முறையில் இந்தத் தலைப்புகள் அனைத்தும் உணர்ச்சி கல்வியறிவை வளர்க்கிறது என்பதை காண முடிகிறது. நம்முடைய மனம் மற்றும் உணர்ச்சிகளில் கலந்துள்ள ஆழமான விஷயங்களில் இருக்கும் சிக்கலை கலந்துபேசாமல், ஆழமாகப் பதிந்துள்ள சுய-அழிவு பழக்கவழக்கங்களை கடந்து வருவது சாத்தியமில்லை. அப்படிச் செய்வது சுய-கட்டுப்பாடு மற்றும் நம்முடைய சுதந்திரத்தை மட்டுப்படுத்துகின்றன. சுயநலமாக இல்லாமல், சுய-வளர்ச்சியின் போது நாம் உருவாக்கும் குறிப்பிட்ட செயல்கள் மற்றும் திறன்களை உணர்ச்சிக் கடத்தலைத் தவிர்க்கவும், அதற்குப் பதிலாக நாம் செழித்து வெற்றிபெற உதவும் வழிகளில் செயல்படவும் பயன்படுத்தப்படலாம். மூன்று கோணங்களையும் இன்னும் ஆழமாகப் பார்ப்போம்.

கவனம் மற்றும் சுய-விழிப்புணர்வு

உடல் மற்றும் மனதைப் பற்றி கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களுடன் நம் உடலிலும் மனதிலும் என்ன நடக்கிறது என்பது பற்றிய விழிப்புணர்வை இணைக்க முடிகிறதா என்பதே தனிப்பட்ட தளத்தின் இலக்காகும். உதாரணமாக, கோபம் என்றால் என்ன, அது ஏன் எழுகிறது, அதை எப்படி அமைதிப்படுத்தலாம் என்பதைப் பற்றிய அறிவுப்பூர்வமான புரிதலைக் கொண்டிருக்கும் அதே வேளையில், நம்முடைய உணர்வுகள் மற்றும் உணர்ச்சிகளைக் கவனிப்பதன் மூலம், நம்முடைய சொந்த அனுபவத்தில் கோபத்தை அடையாளம் காண கற்றுக்கொள்கிறோம். நேரடி அனுபவம் மற்றும் கற்றறிந்த அறிவு ஆகியவற்றின் இந்த கலவையானது உணர்வு கல்வியறிவுக்கான முதல் படியாகும்.

கவனம் மற்றும் சுய விழிப்புணர்வு மூன்று திறன்களை உள்ளடக்கியது:

 • நம்முடைய உடல் மற்றும் அதன் உணர்வுகளைக் கவனித்தல்
 • நம்முடைய உணர்வுகள் மற்றும் உணர்ச்சிகளை கவனித்தல்
 • மன ஓட்டத்தை பின்பற்றுதல்

நமது உடல் மற்றும் அதன் உணர்வுகளில் கவனம் செலுத்துதல்

உணர்வுகளின் மட்டத்தில் நம்முடைய உடலுக்குள் என்ன நடக்கிறது என்பதை நாம் கவனிக்கத் தொடங்குகிறோம். நம் நரம்பு மண்டலத்தின் நிலை பற்றிய தகவல்களின் நிலையான ஆதாரமாக உடல் உள்ளது, ஏனெனில் இதய துடிப்பு, தசைகளின் இறுக்கம் அல்லது தளர்வு, வெப்பம் அல்லது குளிர்ச்சியின் உணர்வுகள் என உணர்ச்சி நிலைகள் பொதுவாக உடல் முழுவதும் மாற்றங்களுடன் இருக்கும். உடலில் என்ன நடக்கிறது என்பதைக் கவனிப்பது, ஒரு அனுபவத்தின் மன அம்சங்களுடன் மட்டுமே ஒத்துப்போவதை விட, நம் உணர்ச்சி நிலையைப் பற்றி அடிக்கடி நமக்குத் தெரிவிக்கும்.

நம் உடலில் உள்ள உணர்வுகளைப் பற்றிய விழிப்புணர்வு மூலம் நமது நரம்பு மண்டலத்தில் கவனம் செலுத்தும் போது, மன அழுத்தம் மற்றும் நல்வாழ்வின் அறிகுறிகளைக் கண்டறிய படிப்படியாக கற்றுக்கொள்கிறோம். நாம் மிகுந்த பதற்றநிலையில் (கவலை, அதிகப்படியான கோபம், கிளர்ச்சி) அல்லது மந்த நிலையில் (சோம்பல், மனச்சோர்வு) உள்ளோமா? என்பதை விரைவாக கவனிக்கத் தொடங்குவோம். இந்த விழிப்புணர்வு உடலை சமநிலைப்படுத்தவும், உடல் நலன் நல்ல நிலைக்குத் திரும்பவும் கற்றுக்கொள்வதற்கான முதல் படியாகும், இது நமது சொந்த மற்றும் மற்றவர்களின் சிறந்த செயல்பாட்டிற்கான முன்நிபந்தனைகள் ஆகும்.

நம்முடைய உணர்வுகள் மற்றும் உணர்ச்சிகளை கவனித்தல்

உடலைக் கவனிக்கவும் ஒழுங்குபடுத்தவும் கற்றுக்கொள்வது உணர்ச்சிகள் மற்றும் உணர்வுகளைக் கவனிப்பதற்கான அடித்தளத்தை வழங்குகிறது. உடல் எந்த அளவுக்கு அமைதியாகவும், பதற்றமின்றியும் இருக்கிறதோ, அவ்வளவு எளிதாக மனதில் கவனம் செலுத்த முடியும்.

உணர்ச்சிகள் மிக விரைவாக உருவாகலாம் என்றாலும், அவை கொழுந்து விட்டு எரியும் காட்டுத் தீயாக மாறுவதற்கு முன்பு ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒரு தீப்பொறியாகவே இருக்கின்றன. தொடக்கத்தில் ஒரு தீப்பொறியாக இருக்கும் போதே நம் எதிர்மறை உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால், அவற்றை மிக எளிதாக சமாளிக்க முடியும். ஆனால் இதைச் செய்ய, தற்போதைய தருணத்தில் எழும் உணர்ச்சிகளையும் உணர்வுகளையும் பார்க்கும் திறனை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். மனந்தெளிநிலை போன்ற பயிற்சிகள் மூலம் இந்தத் திறனை காலப்போக்கில் கற்றுக் கொண்டு மேம்படுத்தலாம்.

மன ஓட்டத்தை பின்பற்றுதல்

நமது உணர்ச்சிகளையும் உணர்வுகளையும் கவனிக்கும் மனதின் வரைபடத்தை கொண்டிருப்பது மிகவும் உதவுகிறது, இது நமது உணர்ச்சியை இடம்பெயர்ந்து  செல்ல உதவும் ஒரு ஆதாரமாகும். மனதின் வரைபடம், உணர்ச்சிகளின் வெவ்வேறு குடும்பங்கள், அவற்றின் பொதுவான அம்சங்கள் மற்றும் இந்த உணர்ச்சிகளைத் தூண்டுவது மற்றும் மேம்படுத்துவது ஆகியவற்றை அடையாளம் காண உதவும் தகவலை வழங்குகிறது. எல்லா உணர்ச்சிகளும் இயல்பாகவே அழிவுகரமானவை அல்ல, ஆனால் அவை சூழலுக்கும் சூழ்நிலைக்கும் பொருத்தமற்றதாக இருக்கும்போது அழிவுகரமானதாக மாறும் என்பதை நாம் அறிந்துகொள்கிறோம். உதாரணமாக, ஒரு நச்சுப் பாம்பை நெருங்க வேண்டாம் என்று பயம் நம்மை எச்சரிக்கும் போது அது ஆக்கபூர்வமானதாக இருக்கலாம், ஆனால் அதுவே தொடர்ந்து பதற்றம் அடைய வைக்கும் போது  எதிர்மறையாக மாறக் கூடும்.

மன ஓட்டத்தின் வழிகாட்டுதலுடன் உணர்ச்சி விழிப்புணர்வை வளர்ப்பதன் மூலம், எரிச்சல் என்பது கோபத்திற்கு வழிவகுக்கும் ஒரு லேசான உணர்ச்சி நிலை என்பதையும், கட்டுப்படுத்தப்படாத கோபம் முழு ஆத்திரத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதையும் பார்க்கலாம். உணர்ச்சிகளின் நுட்பமான வடிவங்களை அவை கட்டுப்படுத்த முடியாத உணர்ச்சி நிலைகளாக மாறுவதற்கு முன்பு அடையாளம் காண முடிவது, சமநிலையான மன ஆரோக்கியத்திற்கான ஒரு முக்கியமான திறமையாகும்.

சுயஇரக்கம்

சுயஇரக்கம் என்பது சுய-பரிதாபமோ, மகிழ்ச்சியான சுய- திருப்தியோ அல்லது அதிகப்படியான சுயமரியாதையோ அல்ல. சுய இரக்கம் என்பது உண்மையான சுய-பராமரிப்பு, குறிப்பாக நம்முடைய உள்புற வாழ்க்கை தொடர்பானது. நமது உணர்வுகள் நமது தேவைகளுடன் எவ்வாறு தொடர்புபடுகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம். உணர்ச்சி கல்வியறிவின் இந்த நிலையானது அதிக சுய-ஏற்பை அனுமதிக்கிறது, ஏனென்றால் உணர்ச்சிகள் ஏன், எப்படி எழுகின்றன என்பதைப் புரிந்து கொள்ளும்போது, குறைந்த சுய-தீர்மானத்துடன் அவற்றை நாம் தொடர்பு கொள்ளலாம். உணர்ச்சிகள் நிலையற்றவை, சூழல்களால் எழுகின்றன, மேலும் நம் மனதில் மாறாத பகுதியாக இல்லை என்பதைக் காணும்போது, இது தன்னம்பிக்கையையும், நமக்குள் நாமே தொடர்ந்து செயல்படுவதற்கான ஊக்கத்தையும் அளிக்கின்றன.

தன்னம்பிக்கை மற்றும் சுய - ஏற்பு என்னும் இந்த இரண்டு குணாதிசயங்கள் விமர்சனங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும், பின்னடைவுகளை ஆக்கபூர்வமாகவும், பின்னடைவுடன் கையாள்வதற்கும் அடித்தளத்தை உருவாக்குகின்றன. இது அதிகப்படியான சுயவிமர்சனத்திற்கு வழிவகுப்பதில் இருந்து ஏமாற்றத்தை தடுக்கிறது அல்லது சுய மதிப்பை இழக்கிறது. சுய இரக்கம் இரண்டு அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது:

 • சூழ்நிலைகளில் உணர்ச்சிகளைப் புரிந்துகொள்வது
 • சுய - ஏற்பு

சுய இரக்கம் என்பது நமது திறன்களின் யதார்த்தமான மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. நம் மீதே நாம் கருணை காட்டவில்லை என்றால், நம்மால் முடியாதபோது இன்னும் அதிகமாகச் செய்ய முடியும் என்று நினைப்பது, ஏமாற்றம் மற்றும் அதிகாரமின்மைக்கு வழிவகுக்கும். உலக அளவிலான வெற்றிக்கு ஏற்ப நம்மை மதிப்பிடுவதை விட, நேர்மை, புரிதல் மற்றும் பொறுமையுடன் நமது குறைபாடுகளை ஒப்புக் கொள்கிறோம்.

சூழ்நிலைகளுக்குள் உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்ளுதல்

சூழ்நிலைகளுக்குள் நம்முடைய உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்வது அதாவது அவை எப்படி நம்முடைய மதிப்புகள், தேவைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளுடன் தொடர்புடையது என்பதை உணர தீவிர சிந்தனை தேவை. இதற்கு முன்னர் நமக்குள் இருக்கும் உலகத்தில் நடப்பவற்றை கவனிக்க கற்றுக்கொண்டதால், ஒரு சூழ்நிலைக்கான நமது உணர்ச்சியின் எதிர்வினை வெளிப்புற தூண்டுதலால் மட்டுமல்ல, நமது சொந்த முன்னோக்குகள் மற்றும் அணுகுமுறைகளாலும் எவ்வாறு தூண்டப்படுகிறது என்பதை இங்கு ஆராய்வோம். இந்த முன்னோக்குகள் மற்றும் அணுகுமுறைகள் நமது சொந்த தேவைகளின் அகநிலை உணர்வில் வேரூன்றியுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, சாத்தியமில்லாத சூழ்நிலையில் அதிக உறுதியை விரும்புவதன் விளைவாக கவலை ஏற்படலாம். நாம் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற விருப்பத்தினால் கோபம் வரலாம். நேரமும் பொறுமையும் தேவைப்படும் சூழ்நிலையில் உடனடி மாற்றத்தினை விரும்புவதன் விளைவாக நம்பிக்கையின்மை ஏற்படலாம். இந்த எல்லா நிகழ்வுகளிலும், உணர்ச்சிகள் முக்கியமாக நமது சொந்த அணுகுமுறைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளால் தூண்டப்படுகின்றன. 

இந்த உள்ளுணர்வுகளைப் பெறும்போது, ஆரோக்கியமற்ற சுய-தீர்ப்புக்கு வழிவகுக்கும் நம்பத்தகாத எதிர்பார்ப்புகளை அடையாளம் காண கற்றுக்கொள்வதுடன், நமது சொந்த மதிப்பை உணர்ந்து பாராட்டவும், சுய மதிப்பு மற்றும் உள் நம்பிக்கையின் நிலையான உணர்வை வளர்த்துக் கொள்ளும் சிறந்த நிலையில் நாம் இருக்கிறோம். உணர்ச்சிகரமான எதிர்வினைகள் பெரும்பாலும் தேவைகளிலிருந்து எவ்வாறு உருவாகின்றன என்பதை அங்கீகரிப்பதன் மூலம், அந்தத் தேவைகளை தீவிரமாக மதிப்பீடு செய்ய ஆரம்பிக்கலாம், இவை அனைத்தும் சமமாக இருக்காது. நமது சொந்த மதிப்புகள் மற்றும் அந்த மதிப்புகளை வெளிப்படுத்தும் வாழ்க்கைக்கு நம்மை இட்டுச் செல்வதன் மூலம், விருப்பங்களில் இருந்து தேவைகளை வேறுபடுத்துவதையும் இது உள்ளடக்கியுள்ளது. இது நீண்ட கால நல்வாழ்வுக்கு வழிவகுக்காத குறுகிய கால தேவைகளைப் பின்தொடர்வதுடன் முரண்படுகிறது.

சுய-ஏற்பு

நம் சமூகத்தில் கோபம் என்பது அதிகரித்து நம்மை நோக்கியே திரும்புவதால், சுய-ஏற்பு மிகவும் முக்கியமானது. அதிகப்படியான சுயவிமர்சனம், சுய வெறுப்பு ஆகியவை தனிப்பட்ட ஆரோக்கியத்திற்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும், மற்றவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய தீங்கை உருவாக்கும். சுயமரியாதையை வலுப்படுத்துவது சிறந்த தீர்வாகாது, ஏனென்றால் சுயமரியாதை மற்றவர்களுடன் ஒப்பிட்டுப்பார்ப்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது, மேலும் ஒரு நபரின் சுயமரியாதை அச்சுறுத்தப்படும்போது பிடிவாதம் அடிக்கடி வெளிப்படுகிறது. நமது உணர்ச்சிகரமான வாழ்க்கை மற்றும் தேவைகளைப் பற்றி அதிக புரிதலுக்கு வருவதன் மூலம் உள் வலிமை, நெகிழ்ச்சி, பணிவு மற்றும் தைரியத்தை வளர்ப்பது ஒரு சிறந்த முறையாகும். இதைச் செய்வது, பரிபூரணமான இலட்சியமயமாக்கலைத் தளர்த்தி, நம்மையும் மற்றவர்களையும் பற்றிய யதார்த்தமான எதிர்பார்ப்புகளை நோக்கிச் செல்ல அனுமதிக்கிறது.

சமூக ஊடகங்கள், தொலைக்காட்சி, திரைப்படங்கள் மற்றும் பலவற்றின் மூலம் நம்பமுடியாத பல கருத்துக்களை நமக்கு கற்பிப்பதில் நம்பமுடியாத அளவிற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது நவீன கலாச்சாரம். பெரும்பாலும் நாம் சிறந்த பிரபலங்களுடன் நம்மை ஒப்பிட்டுக் கொள்கிறோம் அல்லது குறைபாடுகள் அல்லது வரம்புகள் இல்லாமல் "சூப்பர்மேன்" அல்லது "வொண்டர் வுமன்" போன்று செயல்பட வேண்டும் என்று நம்புகிறோம். அடைய முடியாத இந்த தரநிலைகள் தேவையற்ற மன வேதனைக்கு வழிவகுக்கிறது. இதன் விளைவாக ஏற்படும் விரக்தியானது மனச்சோர்வு மற்றும் சுய பழியாக வெளிப்படலாம், உடல் ரீதியான சுய-தீங்கு அல்லது விரோதம் மற்றும் வன்முறையை வெளிக்காட்டும் அளவிற்கு கூட அது வெளிப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது.

நமது உணர்வுபூர்வமான வாழ்க்கையைப் பற்றி வரையறுக்கப்பட்ட புரிதல் இருந்தால், சவால்கள், சிரமங்கள் மற்றும் பின்னடைவுகளை சகித்துக்கொள்வதில் நமக்கு அதிக சிரமம் இருக்கும், மேலும் மாற்றம் மற்றும் ஆக்கபூர்வமான செயல்களுக்கான வாய்ப்புகளைத் தேடிக் கண்டுபிடிப்பது குறைந்துவிடும். இந்த நச்சு சுழற்சியைத் தவிர்ப்பதற்கு நமது சொந்த வரம்புகளைப் பற்றிய யதார்த்தமான முன்னோக்கு முக்கியமானது. நமது சிரமங்கள், அவற்றின் இயல்பு மற்றும் தோற்றம் ஆகியவற்றைப் பற்றி பொறுமை மற்றும் புரிதலை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலம், இந்தத் தீங்கான மன நிலைகள் மற்றும் நடத்தைகளில் இருந்து நம்மை மாற்றிக் கொள்ள உந்துதல் பெறுகிறோம். அதே சமயம், நம்முடைய செயல்திறன் அல்லது நம்மால் அல்லது மற்றவர்களால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தன்னிச்சையான தரநிலைகளை சந்திக்கும் திறன் ஆகியவற்றிலிருந்து சுயாதீனமான சுய மதிப்பு இருப்பதைக் கற்றுக்கொள்கிறோம். இந்த சுய-மதிப்பு உணர்வு - வெளிப்புற சூழ்நிலைகளைச் சார்ந்தது அல்ல - பின்னடைவுக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆதரவாக செயல்படுகிறது.

ஏமாற்றம் மற்றும் துன்பம் தவிர்க்க முடியாதது என்ற உண்மையைப் பிரதிபலிப்பதன் மூலம் இந்த வகையான சுய-ஏற்பை நாம் வளர்த்துக் கொள்கிறோம். எல்லாவற்றிலும் சிறந்து விளங்குவது, எல்லா நேரத்திலும் வெற்றி பெறுவது, எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்வது அல்லது தவறு செய்யாமல் இருப்பது சாத்தியமில்லை. இதை நாம் மட்டும் எதிர்கொள்ள வேண்டியதில்லை. இவை அனைவரின் வாழ்க்கை உண்மைகள்.

சுய-கட்டுப்பாடு

முந்தைய இரண்டு பிரிவுகளில் உள்ளடக்கப்பட்ட தலைப்புகள் மற்றும் நடைமுறைகள் சுய ஒழுங்குமுறைக்கான அடித்தளத்தை அமைக்கின்றன. சுய கட்டுப்பாடு என்பது உடல், மனம் மற்றும் உணர்ச்சிகள் தொடர்பாக பெறப்பட்ட நுண்ணறிவு மற்றும் விழிப்புணர்வை வலுப்படுத்தும் நடைமுறைகள் மற்றும் நடத்தைகளைக் குறிக்கிறது. நமக்கு அல்லது பிறருக்கு தேவையற்ற பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தாத வகையில் நமது உணர்ச்சிகளை வெற்றிகரமாக வழிநடத்துவதே இங்கு குறிக்கோளாக உள்ளது: தடைகளாக இருக்கும் உணர்ச்சிகளே நமது கூட்டாளிகளாக மாறும். சுய-கட்டுப்பாடு மூன்று கூறுகளை உள்ளடக்கியது:

 • உடலை சமநிலைப்படுத்துதல்
 • அறிவாற்றல் மற்றும் உந்தப்படுவதில் கட்டுப்பாடு
 • உணர்ச்சிகளை வழிநடத்துதல்

உடலை சமநிலைப்படுத்துதல்

நாம் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளான நிலையில் இருந்தால், நமது உணர்ச்சிகளை வெற்றிகரமாக வழிநடத்துவதற்குத் தேவையான அறிவாற்றல் மற்றும் உந்துவிசைக் கட்டுப்பாட்டை வளர்ப்பது எளிதானது அல்ல. உடல் ரீதியிலான சில கட்டுப்பாடுகள் இல்லாமல் மன உறுதியையும் தெளிவையும் கொண்டு வருவது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது. இதனால், உடலை சமநிலைப்படுத்த உதவும் நடைமுறைகள் நமக்கு பெரிதும் பயனளிக்கும். நாம் அதிர்ச்சி அல்லது மோசமான குழந்தை பருவ அனுபவங்களால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், அல்லது நாம் விரும்பத்தகாத சூழ்நிலையில் வாழ்ந்தால், உடலை சமநிலைப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமான நிலையாகும்.

உடலை சமநிலைப்படுத்துவதற்கும் உடலைத் தளர்த்துவதற்கும் அல்லது தூக்கத்தைத் தூண்டுவதற்கும் இடையில் நாம் வேறுபடுத்திப் பார்க்க வேண்டும். கவனம் மற்றும் கற்றலுக்கு உகந்த உடல் மற்றும் மன ஒழுங்குமுறை நிலையைக் கொண்டுவருவதே இங்கு குறிக்கோளாகும். இது ஒரு மந்தமான, தூக்கம் நிலையைக் காட்டிலும், சுறுசுறுப்பான, மீளும்தன்மை கொண்ட சீரான நிலை ஆகும்.

உடலை சமநிலைப்படுத்துவதற்கான முதல் நிலை பாதுகாப்பான இடத்தை உருவாக்குவதாகும். நம்பிக்கை மற்றும் பாதுகாப்பு உணர்வு இல்லாமல், நாம் எச்சரிக்கை நிலையில் இருக்கிறோம். எப்படி இருந்தாலும், நாம் பாதுகாப்பாக உணரும்போது, நம் எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் சுதந்திரமாக ஆராயும் ஆர்வத்துடன் இருக்கிறோம். பாதுகாப்பு முன்னறிவிப்பின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது, மற்றும் முன்னறிவிப்பு நிலையான நடத்தை மூலம் உருவாக்கப்பட்டது. இங்கே, நிலைத்தன்மை என்பது நமக்குள்ளாகவே இறுக்கத்துடன் இருப்பதல்ல, மாறாக புரிதல் மற்றும் இரக்க குணத்துடனும் நம்மைக் கையாள்வதில் இருக்கக் கூடிய நிலைத்தன்மை ஆகும்.

பின்வருவனவற்றால் உடலை சமநிலைப்படுத்துதல் மற்றும் பாதுகாப்பு உணர்வை வளர்ப்பதில் உதவ முடியும்:

 • ஆதாரம் என்பது வெளிப்புறமாகவோ அல்லது அகமாகவோ இருக்கும் "வளங்களை" அணுகுவதைப் பயிற்சி செய்யும் இடமாகும். வெளிப்புற வளங்கள் என்பது ஒரு நண்பன், பிடித்த இடம், இனிமையான நினைவு, அன்பான செல்லப்பிராணி மற்றும் பலவாக இருக்கலாம். உள் வளங்கள் என்பது நம்மிடம் உள்ள திறமையாக இருக்கலாம் அல்லது நமது நகைச்சுவை உணர்வு அல்லது வலிமையான மற்றும் திறமையானதாக உணரும் நமது உடலின் ஒரு பகுதி போன்ற சில நேர்மறையான அம்சங்களாக இருக்கலாம். நமது வளத்தை நினைவுக்கு கொண்டு வருவது, பின்னடைவு, பாதுகாப்பு மற்றும் ஆறுதலான இடத்திற்கு நம்மை நகர்த்த உதவும். வளர்ந்த பிறகு, நமது வளத்தைப் பற்றி சிந்திக்கும்போது நம் உணர்வுகளைக் கண்காணிக்கலாம், மேலும் நாம் மன அழுத்தம் அல்லது கவலையில் இருக்கும்போது நம் உடல் எப்படி உணர்கிறது என்பதை ஒப்பிடலாம்.
 • அடிப்படை பயிற்சி என்பது நம்மை அடித்தளமாக வைத்திருக்கும் ஒரு பொருளை நாம் தொடுவது அல்லது பிடிக்கும் இடம் அல்லது உடல் ஆதரவாக உணரும் நிலை. அந்தப் பொருள் அல்லது அதனால் கிடைக்கும் ஆதரவு எவ்வாறு உணரப்படுகிறது என்பதில் கவனம் செலுத்துகிறோம், தோரணைகளை மாற்றுகிறோம், நம் உணர்வுகள் எவ்வாறு மாறுகின்றன என்பதைக் கவனிக்க முயற்சிக்கிறோம்.
 • யோகா, தைச்சி, இசையைக் கேட்பது, வரைதல் போன்ற செயல்பாடுகளும் உடலை சமநிலைப்படுத்தும் முறைகளுக்கு மாறுவதற்கான நல்ல வழிகளாகும். நமது சுவாசத்தை உற்றுநோக்கி எண்ணுதல் அல்லது ஆழ்ந்த சுவாசத்தில் ஈடுபடும் பழமையான மற்றும் எளிமையான முறையை கூட நாம் பயன்படுத்தலாம்.

அறிவாற்றல் மற்றும் உந்துதல் கட்டுப்பாடு

வாழ்க்கையில் வெற்றிபெற, நாம் தொடர்ந்து கவனம் சிதறாமல் பணிகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அப்படியானால் முக்கியமான சந்திப்புகளின் போது மட்டுமே கவனம் செலுத்துவது என்பதல்ல, எதிர்விளைவாக இருக்கும் நமது எண்ணங்கள் மற்றும் நடத்தைகளைக் கவனிக்கும் திறன் ஆகும். நம் தூண்டுதல்களைக் கட்டுப்படுத்துவதும், அவற்றைச் செயல்படுத்தாமல் இருப்பதும், கவனத்தை வளர்ப்பதில் தங்கியுள்ளது, அதைத் தக்கவைத்து, கவனச்சிதறல்களில் சிக்காமல் இருக்க முடியும். மிக முக்கியமாக, இங்கே கவனம் என்பது உள்நோக்கி கவனம் செலுத்தி, நம் உடலிலும் மனதிலும் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் கண்காணிக்கும் திறனைக் குறிக்கிறது. நமது கவனத்தைப் பயிற்றுவிப்பது தூண்டுதலுக்கும் பதிலுக்கும் இடையில் ஒரு இடைவெளியை உருவாக்க கற்றுக்கொடுக்கிறது: மேலும் கருத்தில் கொள்ளப்பட்ட பதிலை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு இடைவெளி ஆகும்.

நீண்ட கால இலக்குகளை நிலைநிறுத்தவும், நாம் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை வெற்றிகரமாக நிர்வகிக்கவும் இந்த திறன் அவசியம். நமது ஆசிரியர் அல்லது முதலாளியிடம் கவனம் செலுத்துவதை விட, நம் கவனத்தின் மீது நல்ல கட்டுப்பாடு இருந்தால், நமது அறிவாற்றல் செயல்முறைகள் மற்றும் உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தலாம், மேலும் நமது செயல்களை சிறப்பாக வெளிப்படுத்தலாம். இந்த வழியில், நாம் வாழ்க்கையை அனுபவிக்க முடியும் மற்றும் ஒரு விளிம்பைப் பெற முடியும்.

நமது கவனத்தை அதிகரிக்க உதவும் குறிப்பிட்ட உத்திகள் உள்ளன. குறிப்பிட்ட கவனத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலமும், நம் உடலிலும் மனதிலும் என்ன நடக்கிறது என்பதைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை வளர்த்துக்கொள்வதன் மூலமும், நம் எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்ச்சிகளைக் காண்பதில் ஈடுபடுவதன் மூலமும் "முழுமையாக இருக்க" கற்றுக்கொள்ளலாம்.

உணர்ச்சிகளை வழிநடத்துதல்

உடலை சமநிலைப்படுத்துவதன் மூலமும், அறிவாற்றல் கட்டுப்பாட்டை வளர்ப்பதன் மூலமும் பெற்ற திறன்களை நம் உணர்ச்சிகளை வழிநடத்த பயன்படுத்துகிறோம். இந்த கடைசி நிலையானது அறிவை உண்மையான நடைமுறையில் வைப்பது மற்றும் உணர்ச்சி கல்வியறிவின் இறுதி நிலையாகும்.

இங்கே, நாம் உணர்ச்சிப் பகுத்தறிவை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். உணர்ச்சிகள் நமக்கும் பிறருக்கும் பயனுள்ளதாகவும் ஆக்கப்பூர்வமாகவும் இருக்கிறது, அல்லது அது நமக்கும் பிறருக்கும் நஞ்சை ஏற்படுத்தும் போது அல்லது தீங்கு விளைவிக்கும் போது அடையாளம் காணும் திறனாகும். நம்முடைய தனிப்பட்ட அனுபவத்தைப் பிரதிபலிப்பதன் மூலமும், மனதின் வரைபடத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும் இதைச் செய்யலாம். கடந்த காலத்தில் உணர்ச்சிகள் எப்படி செயல்பட்டிருக்கிறது மற்றும் அவை உருவாக்கிய முடிவுகளைப் பின்பற்ற முயற்சிக்கும் போது, இயற்கையாகவே ஆக்கபூர்வமான மற்றும் அழிவுகரமான உணர்ச்சிகளைப் பற்றிய புரிதலை நாம் உருவாக்குவோம். இது நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தீங்கு விளைவிக்கும் மன நிலைகள் குறித்து எச்சரிக்கும். நமக்குள் எந்தெந்த மனப்பான்மைகளை ஊக்குவிக்க வேண்டும், எவற்றை மாற்ற விரும்புகிறோம் என்பதையும் நாமே தீர்மானிக்கலாம். உணர்ச்சிகளைக் கண்டறிந்து ஒழுங்குபடுத்துவதில் நாம் திறமையை வளர்த்துக் கொள்ளும்போது, உற்சாகம், தைரியம் மற்றும் நமது தன்னம்பிக்கைக்கு ஊக்கம் ஆகியவற்றை அனுபவிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும்.

சுருக்கம்

உணர்ச்சி கல்வியறிவை வளர்ப்பது - நமது மனம், உணர்ச்சிகள் மற்றும் உணர்வுகள் பற்றிய புரிதல் - ஆரோக்கியமான சுயமரியாதை உணர்வு மற்றும் நமது உணர்ச்சிகளை முழு வீச்சில் சமாளிக்கும் திறனுக்கான பாதையில் தேவையான ஒரு நிலையாகும். நமது உணர்ச்சிகள் நம்மில் உள்ள ஒரு அங்கம் அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டால், அவற்றை வெற்றிகரமாகச் சமாளித்து, சுயமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். கோபமாக இருப்பதற்காக குற்ற உணர்ச்சியடையவோ அல்லது மனச்சோர்வு அடைந்ததைக் கண்டு வருத்தப்படவோ எந்த காரணமும் இல்லை என்பதை நாம் பார்ப்போம். நமது மனதின் வரைபடத்தை வைத்து, பல்வேறு உணர்ச்சிகளின் காரணங்களையும் விளைவுகளையும் புரிந்து கொண்டவுடன், நமக்கு மன அமைதி மற்றும் மனவேதனையை ஏற்படுத்துவது எது என்பதை நாமே கண்டறியலாம். மேலும் அந்த எதிர்மறை உணர்ச்சிகளுக்கு, அவை கட்டுப்பாட்டை மீறும் முன் அவற்றைப் பிடிக்கவும், தீர்வுகளைப் பயன்படுத்தவும் நமக்குத் திறமை இருக்கும். இதில் பயிற்சி பெறுவது நம்பிக்கையைத் தருவதோடு, நமது திறனைப் பார்த்து சாதிக்கவும் உதவுகிறது.

நீங்கள் இன்னும் ஆழமாக அறிந்து கொள்ள விரும்பினால், எஸ்இஇ கற்றல் கட்டமைப்பின் முழுப் பதிப்பைப் படித்து, சிந்தனை அறிவியல் மற்றும் இரக்க அடிப்படையிலான நன்னெறிகள் மையத்தின் மற்ற திட்டங்களைப் பற்றி படித்து தெரிந்து கொள்ளவும்.

Top