علت اقدام

هر پدیده‌ای که به نتیجه رسیدن را به تأخیر نمی‌اندازند؛ بجز خودِ نتیجه.

Tibetan: བྱེད་རྒྱུ། byed-rgyu

Sanskrit: kāraṇahetu

J. Hopkins: Creative cause


زبان های دیگر

Deutsch: Wirkende Ursache
English: Acting cause
Español: Causa que actúa
Top