پدیده نامشخص

پدیده‌ای که بودا آن را نه سازنده نامید نه مخرب. همچنین این پدیده‌ها «از لحاظ اخلاقی خنثی» نامیده شده‌اند.

Tibetan: ལུང་མ་བསྟན། lung ma-bstan

Sanskrit: avyākṛta

J. Hopkins: Not indicated in scripture; Not prophesied; Neutral


زبان های دیگر

Top