Zrównoważona wrażliwość dla wieku mediów społecznościowych

Przy zrównoważonej wrażliwości unikamy skrajnych postaw nadmiernej lub niedostatecznej wrażliwości na innych i siebie, zwłaszcza w odniesieniu do cudzych i własnych uczuć oraz jak wpływa na nie nasze postępowanie. Poprzez serie 22 ćwiczeń możemy wyćwiczyć się w kierunku osiągnięcia tej równowagi. Fundamentem, na którym opiera się całe to ćwiczenie, jest rozwinięcie spokojnego, nieosądzającego umysłu oraz troskliwego serca. Są one szczególnie istotne w obecnej dobie mediów społecznościowych, kiedy tak wiele naszych kontaktów odbywa się środkami cyfrowymi, że tracimy z pola widzenia uczucia innych.

Top