Giới Luật: Khắc Phục Sự Thúc Đẩy Của Nghiệp

Khi hiểu rằng nghiệp có nghĩa là sự thúc đẩy, khiến mình hành động, nói năng và suy nghĩ theo cách mất tự chủ, thì ta sẽ nhận thức được vai trò của nó là nguồn gốc thật sự của những nỗi khổ và khó khăn của mình. Hành động một cách bốc đồng sẽ khiến cho mình không vui, mang lại những khó khăn cứ tái diễn trong cuộc sống, và khiến ta không thể giúp đỡ tha nhân một cách tốt đẹp nhất. Để thoát khỏi sự thúc đẩy của nghiệp và những vấn đề mà nó tạo ra thì ta cần có phải trì giới, để kềm chế hành vi tiêu cực, xuất phát từ việc bám chấp vào các vọng tưởng về bản thân và lòng vị kỷ.

Top