نیروانای اکتسابی

حالت‌های رها شدن از همه رنج‌های سامسارایی و علت‌های واقعی آنها که از طریق قدرت تعمق به‌دست می‌آیند.

Tibetan: ཐོབ་པའི་མྱ་ངན་འདས། thob-pa'i mya-ngan 'das


زبان های دیگر

English: Acquired nirvana
Español: Nirvana adquirido
Top