ظاهر کردن

ظاهر کردن جنبه‌ای از فعالیت ذهنی که به ساخته شدن تصویر سه‌بعدی موضوع مورد شناخت منجر می‌شود.

Tibetan: སྣང་བ། snang-ba

J. Hopkins: Appearance


زبان های دیگر

العربية: خلق المظهر
Italiano: Creare l’apparenza
Top