Thăng Bằng Trong Công Việc Và Đời Sống: Làm Thế Nào Để Mãn Nguyện Hơn Trong Đời Sống

Đời sống của chúng ta rất phức tạp. Chúng ta có rất nhiều đời sống: đời sống gia đình, đời sống xã hội, đời sống công sở, đời sống học đường, đời sống thể thao, đời sống tâm linh, và nhiều hơn nữa. Chúng ta có rất nhiều mối quan hệ - với bạn đời, bạn bè, cha mẹ, con cái, những người mình cộng tác, và thậm chí với xã hội nói chung. Khi có vấn đề với ai trong số những người này và phải phàn nàn thì ta sẽ thấy rất phiền muộn. Cuộc sống của mình dường như rất rời rạc và không ăn khớp, nhưng nếu nhận ra và chú tâm vào những điểm tốt của mỗi người thì ta có thể học cách giúp cho họ hòa hợp với nhau, để đời sống vận hành một cách toàn diện, và ta sẽ thấy mãn nguyện hơn.

Top