خشم

یک اصلی احساس آزاردهنده است، هدف گرفتن موجود محدود دیگری است و به رنج خود فرد یا شرایطی که به رنج می‌انجامد منتهی می‌شود. فرد نسبت به دیگری صبور نیست و آرزو دارد با خراب کردن فرد دیگر یا صدمه زدن به او از دستش خلاص شود یا توجه دیگران را به گونه‌ای برانگیزد که علیه او باشند.

Tibetan: ཁོང་ཁྲོ། khong-khro

Sanskrit: kruddha


زبان های دیگر

Deutsch: Ärger
English: Anger
Español: Enojo
Français: Colère
Italiano: Collera
Русский: Гнев
Tiếng Việt: Sân hận

مطالب مرتبط

Top